Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Seminarium z teologii dogmatycznej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Umiejętność krytycznej analizy tekstów teologicznych. Dostateczna znajomość historii dogmatu ułatwiającej uchwycenie istotnych aspektów teologicznego poznania danego okresu (np. starożytności, czy średniowiecza). Podstawowa wiedza dotycząca metodologii pracy magisterskiej.
Dostateczna znajomość technologii informatycznych (edytory tekstu).

Cele

Ukazanie sposobów logicznej kompilacji dorobku naukowego na określony temat; Przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy magisterskiej, wymaganej do zdobycia tytułu naukowego.

Treści kształcenia

Temat pracy może obejmować zagadnienie z obszaru:
a) danego traktatu teologii dogmatycznej (np.: chrystologii, mariologii, eschatologii, protologii, itd.);
b) teologii franciszkańskiej (np.: wybranych autorów);
c) dorobku naukowego jakiegoś autora reprezentującego dany okres i środowisko rozwoju myśli teologicznej (tekst lub teksty w przypadku prac porównawczych);

Seminaria uwzględniają umiejętności warsztatowe (języki) i wiedzę teologiczną studentów w zakresie przewidzianym przez program studiów.
Wybór tematu uwzględnia indywidualne możliwości uczestników seminarium.

Efekty kształcenia

Ew_01;19
Eu_01;17;19
Ek_01;05;07;09

Metody dydaktyczne

Seminarium - Opracowanie tekstu naukowego, analiza tekstu z dyskusją. Forma i warunki zaliczenia Prezentacja 1 (analiza literatury).

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Prezentacja przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, przeprowadzenie badań, wypracowanie koncepcji danej pracy - tematu i struktury.

Lektury podstawowe

Podręcznikowe opracowania z zakresu teologii dogmatycznej - poszczególnych traktatów.
1. Dogmatyka, tt. 1-6, Warszawa 2005-2007.
2. G.L. Muller, Dogmatyka katolicka, Kraków 2015.

Lektury uzupełniające

1. Opracowania szczegółowych zagadnień z obszaru danego traktatu teologii dogmatycznej.
2. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2007.
3. Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Tarnów 1999.
4. W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995.