Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Wstęp do filozofii (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Uczestnik zajęć powinien posoadać wiedzę ogólną dotycząca historii, nauki i kultury, uzyskana w trakcie edukacji na poziomie szkół średnich.

Cele

Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał ogólną znajomość podstawowych filozoficznych (tj. metafizycznych, ontologicznych epistemologicznych, aksologicznych, etycznych) pojęć, zagadnień i problemów.

Treści kształcenia

Problematyka poszczególnych zajęć:

1. Zagadnienia wstępne (metafilozofia):
- etymologia i sposoby rozumienia terminu "filozofia";
- źródła i początki filozofii, geneza filozofii zachodniej i jej specyfika
- mądrość i jej (europejskie) koncepcje kulturowe

2. Działy i dyscypliny filozoficzne, dyscypliny pomocnicze filozofii; miejsce filozofii pośród współczesnych nauk

3. Konecepcje i typy filozofii (relacje między filozofią a nauką, religią, kulturą i światopoglądem); różnorodne konteksty odkrycia i sposóby uzasadniania niektórych tez filzooficznych

4. Wielkie pytania filozoficzne na przestrzeni wieków:
- starożytność (pytanie o zasady)
- średniowiecze (Bóg)
- nowożytność (prawdziwość poznania)
- współcześność (język i informacja)

Efekty kształcenia

Efektem przeprowadzonych zajęć ma być rozumienie podstawowych problemów filozoficznych oraz umiejętność rozróżniania i charakterystki poszczególnych sposobów filozofowania.

Metody dydaktyczne

Wykład połączony z elementami dyskusji.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Postawą zaliczenia z oceną jest kolokwium na zakończenie zajęć.

Lektury podstawowe

1. Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1987;
2. Hoeffe O., Mała historia filozofii, Warszawa 2004;
3. Podsiad A, Więckowski Z., Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983;