Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Bioetyka (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Kurs bioetyki ogólnej (przynajmniej w zarysie), wiedza biologiczna z zakresu szkoły średniej i filozoficzna z zakresu podstawowych pojęć antropologicznych i etycznych.

Cele

Student ma poznać główne dzisiejsze zagadnienia bioetyczne, będące przedmiotem bioetyki szczegółowej.

Treści kształcenia

Dylematy związane z przekazem ludzkiego życia, jego początkami, rozwojem i końcową fazę. 1. Problemy współczesnej genetyki (inżynieria genetyczna, klonowanie, terapia genowa, poradnictwo genetyczne i diagnostyka genetyczna).
2. Komórki macierzyste.
3. Problemy antykoncepcji.
4. Techniki wspomaganego poczęcia.
5. Aborcja (w tym przypadki dramatyczne).
6. Problemy związane z transplantacją.
7. Ksenotransplantacja.
8. Końcowa faza ludzkiego życia (pacjent terminalny, eutanazja, opieka paliatywna).
9. Tematy dodatkowe: embrion jako osoba, problem hybryd i chimer. 1. Problemy współczesnej genetyki (inżynieria genetyczna, klonowanie, terapia genowa, poradnictwo genetyczne i diagnostyka genetyczna).
2. Komórki macierzyste.
3. Problemy antykoncepcji.
4. Techniki wspomaganego poczęcia.
5. Aborcja (w tym przypadki dramatyczne).
6. Problemy związane z transplantacją.
7. Ksenotransplantacja.
8. Końcowa faza ludzkiego życia (pacjent terminalny, eutanazja, opieka paliatywna).
9. Tematy dodatkowe: embrion jako osoba, problem hybryd i chimer. 1. Problemy współczesnej genetyki (inżynieria genetyczna, klonowanie, terapia genowa, poradnictwo genetyczne i diagnostyka genetyczna).
2. Komórki macierzyste.
3. Problemy antykoncepcji.
4. Techniki wspomaganego poczęcia.
5. Aborcja (w tym przypadki dramatyczne).
6. Problemy związane z transplantacją.
7. Ksenotransplantacja.
8. Końcowa faza ludzkiego życia (pacjent terminalny, eutanazja, opieka paliatywna).
9. Tematy dodatkowe: embrion jako osoba, problem hybryd i chimer. 1. Problemy współczesnej genetyki (inżynieria genetyczna, klonowanie, terapia genowa, poradnictwo genetyczne i diagnostyka genetyczna).
2. Komórki macierzyste.
3. Problemy antykoncepcji.
4. Techniki wspomaganego poczęcia.
5. Aborcja (w tym przypadki dramatyczne).
6. Problemy związane z transplantacją.
7. Ksenotransplantacja.
8. Końcowa faza ludzkiego życia (pacjent terminalny, eutanazja, opieka paliatywna).
9. Tematy dodatkowe: embrion jako osoba, problem hybryd i chimer. 1. Problemy współczesnej genetyki (inżynieria genetyczna, klonowanie, terapia genowa, poradnictwo genetyczne i diagnostyka genetyczna).
2. Komórki macierzyste.
3. Problemy antykoncepcji.
4. Techniki wspomaganego poczęcia.
5. Aborcja (w tym przypadki dramatyczne).
6. Problemy związane z transplantacją.
7. Ksenotransplantacja.
8. Końcowa faza ludzkiego życia (pacjent terminalny, eutanazja, opieka paliatywna).
9. Tematy dodatkowe: embrion jako osoba, problem hybryd i chimer. 1. Problemy współczesnej genetyki (inżynieria genetyczna, klonowanie, terapia genowa, poradnictwo genetyczne i diagnostyka genetyczna).
2. Komórki macierzyste.
3. Problemy antykoncepcji.
4. Techniki wspomaganego poczęcia.
5. Aborcja (w tym przypadki dramatyczne).
6. Problemy związane z transplantacją.
7. Ksenotransplantacja.
8. Końcowa faza ludzkiego życia (pacjent terminalny, eutanazja, opieka paliatywna).
9. Tematy dodatkowe: embrion jako osoba, problem hybryd i chimer.

Efekty kształcenia

WIEDZA: Student zna podstawowe dziś problemy moralne związane z rozwojem biotechnologii a dotyczące człowieka.
UMIEJĘTNOŚCI: Umie się odnaleźć w dyskusji na najważniejsze tematy; zna różne aspekty dyskusji; rozróżnia stanowiska, zna ich filozoficzne założenia i konsekwencje przyjętych założeń. Umie przekazać swą wiedzę innym.
KOMPETENCJE: Student postrzega relacje pomiędzy konkretnymi rozwiązaniami bioetycznymi a "interesem" poszczególnych ludzi i grup; ma świadomość, że odrzucenie miłości w relacjach międzyludzkich prowadzi prędzej czy później prowadzi do niesprawiedliwości i ludzkiej krzywdy. Rozumie potrzebę zaangażowania w obronę praw tych, którzy sami bronić się nie mogą. Wie, że demokracja to nie tylko rządy większości ale że to rządy większości w oparciu o wartości podstawowe.

Metody dydaktyczne

Wykład i lektura wybranych pozycji bibliograficznych.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej.

Lektury podstawowe

Kongregacja Doktryny Wiary, \\\"Instrukcja Donum vitae\\\", Watykan 1987.
Kongregacja Doktryny Wiary, \\\"Instrukcja Dignitas personae\\\", Watykan 2008.
Kraj T., Wokół dyskusji na temat zapłodnienia in vitro, w: Teologia i moralność 4 (2008), s. 107-118.

Lektury uzupełniające

Encyklopedia bioetyki, Muszala A. (red.), Radom 2007.