Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Bioetyka (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych, typu: akt ludzki, akt świadomy, dobrowolność, etc. oraz znajomość pewnych zjawisk kulturowych i ich filozoficznych podstaw (przedmiot wykładów filozoficznych z roku I studiów oraz wiedzy humanistycznej z zakresu liceum).

Cele

Wykład ma ukazać filozoficzne podstawy rozstrzygnięć bioetycznych (modele bioetyczne) oraz dorobek filozofii i teologii chrześcijańskiej na tym polu, historię opieki medycznej oraz różne zagadnienia związane z początkiem bioetyki.

Treści kształcenia

Początek bioetyki (twórcy i ośrodki bioetyczne na świecie); modele bioetyczne; historia opieki medycznej, koncepcja człowieka i jego zdrowia (w hierarchii ludzkich dóbr), pryncypia bioetyki katolickiej. 1. Początki bioetyki (Van Potter, Callahan) i wcześniejsza refleksja bioetyczna w Kościele katolickim.
2. Bioetyka jako dziedzina interdyscyplinarna, definicja bioetyki i centra bioetyczne.
3. Modele bioetyczne.
4. Koncepcja zdrowia i choroby i def. zdrowia WHO.
5. Zarys historii opieki medycznej.
6. Problemy etyczne profesji lekarskiej (przysięga Hipokratesa).
7. Życie: formy, pochodzenie, sens.
8. Osoba ludzka i jej ciało.
9. Zasady bioetyki katolickiej. 1. Początki bioetyki (Van Potter, Callahan) i wcześniejsza refleksja bioetyczna w Kościele katolickim.
2. Bioetyka jako dziedzina interdyscyplinarna, definicja bioetyki i centra bioetyczne.
3. Modele bioetyczne.
4. Koncepcja zdrowia i choroby i def. zdrowia WHO.
5. Zarys historii opieki medycznej.
6. Problemy etyczne profesji lekarskiej (przysięga Hipokratesa).
7. Życie: formy, pochodzenie, sens.
8. Osoba ludzka i jej ciało.
9. Zasady bioetyki katolickiej. 1. Początki bioetyki (Van Potter, Callahan) i wcześniejsza refleksja bioetyczna w Kościele katolickim.
2. Bioetyka jako dziedzina interdyscyplinarna, definicja bioetyki i centra bioetyczne.
3. Modele bioetyczne.
4. Koncepcja zdrowia i choroby i def. zdrowia WHO.
5. Zarys historii opieki medycznej.
6. Problemy etyczne profesji lekarskiej (przysięga Hipokratesa).
7. Życie: formy, pochodzenie, sens.
8. Osoba ludzka i jej ciało.
9. Zasady bioetyki katolickiej. 1. Początki bioetyki (Van Potter, Callahan) i wcześniejsza refleksja bioetyczna w Kościele katolickim.
2. Bioetyka jako dziedzina interdyscyplinarna, definicja bioetyki i centra bioetyczne.
3. Modele bioetyczne.
4. Koncepcja zdrowia i choroby i def. zdrowia WHO.
5. Zarys historii opieki medycznej.
6. Problemy etyczne profesji lekarskiej (przysięga Hipokratesa).
7. Życie: formy, pochodzenie, sens.
8. Osoba ludzka i jej ciało.
9. Zasady bioetyki katolickiej. 1. Początki bioetyki (Van Potter, Callahan) i wcześniejsza refleksja bioetyczna w Kościele katolickim.
2. Bioetyka jako dziedzina interdyscyplinarna, definicja bioetyki i centra bioetyczne.
3. Modele bioetyczne.
4. Koncepcja zdrowia i choroby i def. zdrowia WHO.
5. Zarys historii opieki medycznej.
6. Problemy etyczne profesji lekarskiej (przysięga Hipokratesa).
7. Życie: formy, pochodzenie, sens.
8. Osoba ludzka i jej ciało.
9. Zasady bioetyki katolickiej. 1. Początki bioetyki (Van Potter, Callahan) i wcześniejsza refleksja bioetyczna w Kościele katolickim.
2. Bioetyka jako dziedzina interdyscyplinarna, definicja bioetyki i centra bioetyczne.
3. Modele bioetyczne.
4. Koncepcja zdrowia i choroby i def. zdrowia WHO.
5. Zarys historii opieki medycznej.
6. Problemy etyczne profesji lekarskiej (przysięga Hipokratesa).
7. Życie: formy, pochodzenie, sens.
8. Osoba ludzka i jej ciało.
9. Zasady bioetyki katolickiej.

Efekty kształcenia

WIEDZA: Jako owoc zajęć student wie, że biotechnologia i medycyna niosą ze sobą problemy natury etycznej. Umie zidentyfikować podstawowe prądy etyczne, które podają rozstrzygnięcia w ramach bioetyki. Rozróżnia je. Zna podstawy stanowiska Kościoła w sprawach bioetycznych.
UMIEJĘTNOŚCI: Student umie dostrzec konsekwencje wyboru danych założeń etyczych w bioetyce. Umie się tym podzielić z niezorientowanymi w sytuacji i krytycznie odnieść się do propozycji sprzecznych z personalizmem.
KOMPETENCJE: Student przestaje być bezkrytycznym odbiorcą mainstreamowych i poprawnych politycznie mediów w sprawach odnoszących się do bioetyki. Jest otwarty na racje inaczej myślących ale też umie odnaleźć ich filozoficzne korzenie.

Metody dydaktyczne

Wykład i lektura podanych pozycji bibliograficznych.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej.

Lektury podstawowe

Bołoz W., Życie w ludzkich rękach, Warszawa 1997.

Lektury uzupełniające

Warzeszak S., Przyjąć życie. Bioetyka w obronie człowieka,Niepokalanów 2008.

Furton E.J., McLoud Dort V. (red.), Ethical Principle in Catholic Health Care, Boston (brak roku wydania).