Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Wstęp do Pisma św. (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Student posiada ogólną wiedzę na temat Pisma Świętego.

Cele

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z bosko-ludzką naturą Biblii, pogłębienie wiedzy na temat natchnienia biblijnego, jego skutków oraz kanonu, zapoznanie studenta z zasadami hermeneutyki biblijnej oraz i zastosowaniem.

Treści kształcenia

T_1. Nazwy i podział Biblii
T_2. Treść i chronologia
T_3. Charyzmat natchnienia
T_4. Skutki natchnienia
T_5. Tekst Pisma Świętego – redakcja i odpisy
T_6. Przekłady
T_7. Hermeneutyka biblijna

Efekty kształcenia

E_1. Student objaśnia Konst. dogm. Dei Verbum oraz dokument PKB Intrepratacja Biblii w Kościele
E_2. Student opisuje natchnienie biblijne i jego skutki
E_3. Student intrepretuje tekst biblijny z zastosowaniem zasad literackich i teologicznych
E_4. Student ma świadomość Bosko-ludzkiej natury Biblii

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład i prezentacja wprowadzający w tematykę zajęć
M_2. Wspólna lektura wybranych dokumentów
M_3. Wspólne odczytanie wybranych tekstów biblijnych
M_4. Prowadzenie zajęć przez poszczególnych studentów

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1.Test otwarty z treści Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym
W_2.Każdy student przygotowuje prezentację zastosowania metod interpretacji tekstu na wskazanym przykładzie i przedstawia ją dla grupy w wyznaczonym terminie,
W_3 Oddaje prowadzącemu prezentację w pisemnej formie do tygodnia po terminie prowadzonych zajęć.
W_4.Zaliczenie ustne po zakończeniu zajęć.

Lektury podstawowe

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum
Wstęp do Pisma Świętego, red. ks. Jan Szlaga, Poznań–Warszawa 1986.

Lektury uzupełniające

Hanelt T., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Gniezno 1994.
Kudasiewicz J., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 1994.
Szymanek E, Biblia – zbiór świętych ksiąg kanonicznych, Gniezno 1997.
Muszyński H, Biblia Księga natchniona, Gniezno 1995.
Muszyński H, Słowo natchnione, Kraków 1983.