Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Aksjologia w pracy socjalnej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu etyki i aksjologii. Wiedza na temat wymagań pracy socjalnej. Preferowana praktyka (przynajmniej niewielka) w pracy socjalnej.

Cele

Zapoznanie z podstawowymi wartościami w pracy socjalnej. Przedstawienie kodeksu etycznego pracowników socjalnych. Omówienie podstawowych dylematów etycznych w pracy socjalnej.

Treści kształcenia

T_1. Wstęp do aksjologii.
T_2. Wartości, etyka, normy, zasady.
T_3. Podstawowe wartości w pracy socjalnej.
T_4. Kodeks etyczny pracowników socjalnych.
T_5. Podstawowe dylematy w pracy socjalnej – omówienie przykładów.
T_6. Wzory postępowania w sytuacji dylematu etycznego.

Efekty kształcenia

Ew_1. Student identyfikuje podstawowe wartości w pracy socjalnej.
Eu_1. Student wykorzystuje kodeks etyczny pracowników socjalnych.
Ek_1. Student postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład.
M_2. Dyskusja dydaktyczna.
M_3. Film.
M_4. Metoda przypadków.
M_5. Wyjaśnienie.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Obecność i aktywny udział w zajęciach. Na ostatnich zajęciach przedstawienie wybranego dylematu etycznego oraz poprowadzenie dyskusji. (W przypadku nieobecności, prowadzący zajęcia określa warunki i formę zaliczenia).

Lektury podstawowe

1. D. A. Rybczyńska, B. Olszak-Krzyżanowska, Aksjologia pacy socjalnej – wybrane zagadnienia, Katowice 1999.
2. T. Kamiński, Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.
3. Dylematy etyczne pracowników socjalnych, red. M. Sokołowska, Warszawa 2013.
4. K. Grzywocz, Wartość człowieka, Kraków 2012.

Lektury uzupełniające

1. G. Grzybek, Etyczne podstawy pracy socjalnej, Bielsko-Biała 2007.
2. A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice 2006.
3. B. Chyrowicz, O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.