Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Logika I (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

BRAK

Cele

CELEM ZAJĘĆ BĘDZIE ZAPOZNANIE STUDENTA Z ELEMENATRNYMI WIADOMOŚCIAMI Z ZAKRESU LOGIKI I TEORII MNOGOŚCI

Treści kształcenia

T_1 ZAGADNIENIA WSTĘPNE: JĘZYK I SKŁADNIA KLASYCZNEGO RACHUNKU ZDAŃ (KRZ)
T_2 SEMANTYKA KRZ – METODA ZERO-JEDYNKOWA
T_3 ZAŁOŻENIOWY KRZ – REGUŁY DOWODZENIA
T_4 ZAŁOŻENIOWY KRZ – ROZWINIĘCIE SYSTEMU
T_5 ELEMENTY ALGEBRY ZBIORÓW
T_6 TEORIA RELACJI
T_7 SYLOGISTYKA ARYSTOTELESA
T_8 NAZWY
T_9 DEFINICJE (BŁĘDY W DEFINIOWANIU) 1. Tabele zerojedynkowe
2. Dowody założeniowe
3. Algebra zbiorów
4. Teoria relacji
5. Sylogistyka Arystotelesa
6. Nazwy
7. Definicje
Wiedza: K_W03, K_W10, K_W11, K_W17
Umiejętności: K_U05, K_U06
Kompetencje społeczne: K_01 1. Tabele zerojedynkowe
2. Dowody założeniowe
3. Algebra zbiorów
4. Teoria relacji
5. Sylogistyka Arystotelesa
6. Nazwy
7. Definicje
Wiedza: K_W03, K_W10, K_W11, K_W17
Umiejętności: K_U05, K_U06
Kompetencje społeczne: K_01 1. Tabele zerojedynkowe
2. Dowody założeniowe
3. Algebra zbiorów
4. Teoria relacji
5. Sylogistyka Arystotelesa
6. Nazwy
7. Definicje
Wiedza: K_W03, K_W10, K_W11, K_W17
Umiejętności: K_U05, K_U06
Kompetencje społeczne: K_01 1. Tabele zerojedynkowe
2. Dowody założeniowe
3. Algebra zbiorów
4. Teoria relacji
5. Sylogistyka Arystotelesa
6. Nazwy
7. Definicje
Wiedza: K_W03, K_W10, K_W11, K_W17
Umiejętności: K_U05, K_U06
Kompetencje społeczne: K_01 1. Tabele zerojedynkowe
2. Dowody założeniowe
3. Algebra zbiorów
4. Teoria relacji
5. Sylogistyka Arystotelesa
6. Nazwy
7. Definicje
Wiedza: K_W03, K_W10, K_W11, K_W17
Umiejętności: K_U05, K_U06
Kompetencje społeczne: K_01

Efekty kształcenia

E_1 ZNA METODY BADAWCZE I STRATEGIE ARGUMENTACYJNE WŁAŚCIWE DLA FILOZOFII POZNANIA, SEMIOTYKI I METODOLOGII NAUK, ORAZ LOGIKI (K_W14)
E_2 ANALIZUJE ARGUMENTY FILOZOFICZNE, IDENTYFIKUJE ICH KLUCZOWE TEZY I ZAŁOŻENIA, WYKRYWA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI (K_U06)
E_3 ZNA PODSTAWY LOGIKI ORAZ TYPOWE STRATEGIE ARGUMENTACYJNE(K_U07)
E_4 UZNAJE KONIECZNOŚCI ODWOŁYWANIA SIĘ DO RACJONALNEJ ARGUMENTACJI W DEBATACH NA TEMAT WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW I ROZUMIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ FILOZOFA ZA RACJONALNY CHARAKTER SPORÓW (K_U08)

Metody dydaktyczne

M_1 DYSKUSJA
M_2 ANALIZA PRZYKŁADÓW

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 OCENIANIE CIĄGŁE PRZYGOTOWANIA SŁUCHACZY DO ZAJĘĆ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA, REWIDOWANIA ORAZ KRYTYKOWANIA ARGUMENTÓW
W_2 KOLOKWIUM DOTYCZYĆ BĘDZIE OMÓWIONYCH NA ZAJĘCIACH JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH

Lektury podstawowe

W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w przykładach, Warszawa 1996
B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 1998

Lektury uzupełniające

J. Słupecki, L. Borkowski, Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, Warszawa 1984

K. A Wieczorek, Logika dla opornych, Warszawa 2005