Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Seminarium magisterskie z filozofii przyrody (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość podstaw nauk (fizyka, matematyka, biologia i inne) oraz historii nauki (zwłaszcza w kontekście podejmowanej pracy badawczej). Podstawowa znajomość filozofii nauki oraz filozofii w nauce. Ogólna znajomość tematyki nauka-wiara.

Cele

Celem seminarium jest zapoznanie studenta z filozoficznymi problemami historycznych i współczesnych teorii naukowych. Wskazywanie kontekstu teologicznego rozważanych problemów filozofii przyrody.

Treści kształcenia

T_1 Kontekst filozoficzny wybranych teorii naukowych (historia nauki).
T_2 Związek filozofii z naukami. Powstawanie nauk i ich rozwój.
T_3 Problem obiektu matematycznego.
T_4 Problem naturalizmu.
T_5 Inspiracje filozofią Whiteheada w filozofii polskiej.
T_6 Problemy filozoficzne wyłaniające się w mechanice kwantowej.
T_7 Wybrane zagadnienia związane z relacją nauka-wiara.

Efekty kształcenia

E_8 Rozumie i akceptuje znaczenie krytycznej dyskusji dla prowadzenia indywidualnej pracy filozoficznej (K_K08).

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład wprowadzający.

M_2 Prezentacja multimedialna.

M_3 Dyskusja.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Referat student (najlepiej na temat prowadzonej pracy badawczej). Wskazana wersja multimedialna.

W_2 Pisemne opracowanie (recenzja) zdanego (zaakceptowanego) tekstu.

Lektury podstawowe

A.C. Crombie, Nauka Średniowieczna i początki nauki nowożytnej,Instytut Wydawniczy PAX, T.I, T.II, Warszawa 1960.
M. Heller, Fizyka ruchu i czasoprzestrzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
R.G. Newton, Zrozumieć przyrodę, Prószyński i S-ka, Warszawa 1993.
Zagadnienia Filozoficzne Współczesnej Nauki, red. M. Heller, M. Lubański, Sz.W. Ślaga, Wydawnictwo Akademii Katolickiej, Warszawa 1997.
O. Pedersen, Konflikt, czy symbioza? Biblos, Tarnów 1997.
R. Lewin, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
A. Einstein, Pisma filozoficzne, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
Refleksje na rozdrożu, OBI, Biblos, Tarnów 2000.
R. Penrose, Droga do rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
A.K. Wróblewski, Historia Fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
M. Heller, Filozofia i wszechświat, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006
D.J. Futuyma, Ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
A. McGrath, Nauka i religia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
J.D. Barrow, Księga wszechświatów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.
D. Edwards, Jak działa Bóg? Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Lektury uzupełniające

J. Życiński, Granice racjonalności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
P. Davies, Plan stwórcy, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996.
J. North, Historia Astronomii i kosmologii, Wydawnictwo "Książnica", Katowice 1997.
K. Kloskowski, Filozofia ewolucji i filozofia stworzenia, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, T.I, T.II, Warszawa 1999.
Nauki przyrodnicze a teologia: Konflikt i współistnienie, red. M.Heller, Z. Liana, J. Mączka, W. Skoczny, OBI, Biblos, Tarnów 2001.
M. Temczyk, Teoria chaosu dla odważnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
M. Heller, Granice kosmosu i kosmologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,Warszawa 2005.
A. Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo AREUS, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2006.
S. Singh, Wielki wybuch, Wydawnictwo ALBATROS, Warszawa 2007.
Historia astronomii, red. M. Hoskin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
J. Polkinghorne, Nauka i stworzenie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008
M. Heller, T.Pabjan, Stworzenie i początek wszechświata, CC Press, Kraków 2013.
P. Davies, Kosmiczny projekt, CC Press, Kraków 2014.
J. Grybbin, Skąd się wziął kot Schrodingera? Prószyński i S-ka, Warszawa 2014.

Uwagi

Podejmowanie innych tematów może być związane z obecnością zaproszonych gości oraz potrzebą omówienia nowych aspektów filozoficznych odkrywanych teorii naukowych. Wszystkie nowe tematy będą mieściły się w zakresie badawczym filozofii przyrody.