Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Seminarium magisterskie z psychologii religii (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

wysokie oceny z przedmiotów psychologicznych,
skonkretyzowane zainteresowania psychologia religii

Cele

W ramach seminarium magistersko-doktoranckiego koncentrujemy się na fenomenie religijności oraz sytuacjach granicznych i ich związku z postawami religijnym. Realizowane są zarówno prace teoretyczne jak i empiryczne.

Celem seminarium jest przygotowanie prac magisterskich lub doktorskich.

Treści kształcenia

osobowość a religia,
nawrócenie religijne,
kryzysy religijne,
doświadczenie religijne,
osobowość a modlitwa,
postawy wobec śmierci,
eutanazja a religijność,
postawy wobec cierpienia Uczestnicy seminarium przygotowują najpierw plan pracy i odpowiednią literaturę, a następnie przedstawiają kolejne fragmenty do krytycznej oceny uczestników seminarium. Uczestnicy seminarium przygotowują najpierw plan pracy i odpowiednią literaturę, a następnie przedstawiają kolejne fragmenty do krytycznej oceny uczestników seminarium. Uczestnicy seminarium przygotowują najpierw plan pracy i odpowiednią literaturę, a następnie przedstawiają kolejne fragmenty do krytycznej oceny uczestników seminarium. Uczestnicy seminarium przygotowują najpierw plan pracy i odpowiednią literaturę, a następnie przedstawiają kolejne fragmenty do krytycznej oceny uczestników seminarium. Uczestnicy seminarium przygotowują najpierw plan pracy i odpowiednią literaturę, a następnie przedstawiają kolejne fragmenty do krytycznej oceny uczestników seminarium. Uczestnicy seminarium przygotowują najpierw plan pracy i odpowiednią literaturę, a następnie przedstawiają kolejne fragmenty do krytycznej oceny uczestników seminarium.

Efekty kształcenia

samodzielne opracowanie ważnego zagadnienia z zakresu psychologii religii
i wykształcenie zdolności do prezentacji i zastosowań swoich badań i analiz.

Metody dydaktyczne

praca nad tekstem,
opracowywanie metod testowych,
multimedialne prezentacje treści.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczeni dokonuje na podstawie obecności na zajęciach oraz przygotowania poszczególnych części pracy.

Lektury podstawowe

Chlewiński Z. (red.), Psychologia religii, Lublin 1982.
Grom B. Psychologia religii. Ujęcie systematyczne, Kraków 2009.
Król J., Psychologiczne aspekty badania fenomenu religii, Opole 2002.
Makselon J. (red.), Psychologia dla teologów, Kraków 1995.
Prężyna W., Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981.

Lektury uzupełniające

Allport G. , Osobowość i religia, Warszawa 1988.
Głaz S. (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Kraków 2006.
Grzymała-Moszczyńska H., Psychologia religii. Wybrane zagadnienia, Kraków 1991.
Makselon J. (red.), Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, Kraków 2005.
Wulff D. , Psychologia religii, Warszawa 1999.