Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Akompaniament Liturgiczny (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość harmonii i kontrapunktu umiejętność gry na instrumencie klawiszowym.

Cele

Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej.

Treści kształcenia

T_1 Akompaniament do pieśni w oparciu o linię melodyczną śpiewu liturgicznego (min. 15 pieśni w semestrze)
T_2 Akompaniament do pieśni w oparciu zapisaną harmonizację (min. 30 pieśni w semestrze)
T_3 Tworzenie krótkich przygrywek do pieśni
T_4 Akompaniament do nabożeństw( Gorzkie Żale, nabożeństwo majowe i czerwcowe

Efekty kształcenia

Wiedza
Ew_1 Zna podstawy wiadomości z harmonii oraz skale kościelne. Zna chorał gregoriański używany w liturgii oraz pieśni liturgiczne.
Ew_2 Posiada wiedzę na temat stylistyki pieśni kościelnych i odpowiedniego akompaniamentu do nich.

Umiejętności
Eu_1 Posiada odpowiednią osobowość artystyczną i umiejętność akompaniowania śpiewom wiernym oraz kapłanowi podczas
celebracji Mszy św.
Eu_2 Poszerza znajomość różnego rodzaju akompaniamentu i harmonii w ramach danego stylu pieśni.
Eu_3 Jest gotowy do podjęcia współpracy z chórem lub innym zespołem muzycznym jako akompaniator

Kompetencje społeczne
Ek_1 Rozumie potrzebę wykorzystania i doskonalenia swoich umiejętności w pracy z wiernymi i zespołami muzycznymi.
Ek_2 Realizuje własne koncepcje postaci harmonicznej w pieśniach liturgicznych oraz w chorale gregoriańskim.
Ek_3 Poprzez swoją postawę artystyczną potrafi współdziałać z kapłanami i wiernymi w celebracji Mszy św

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład problemowy
M_2 Analiza przykładów (nagrania)
M_3 Prezentacja nagrań CD
M_4 Praktyka przy organach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania
a vista.
W_2 Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych

Forma zaliczenia: Egzamin

Lektury podstawowe

1."Śpiewnik Wawelski" -wszystkie tomy.Kraków
2.Ks.Jan Siedlecki -"Śpiewnik Kościelny" Kraków 2015

Lektury uzupełniające

1."Śpiewnik Śląski" wszystkie tomy, Katowice
2."Liber usualis" wyd. 1956
3. Śpiewnik Liturgiczny, Lublin 1998