Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Analiza dzieł muzyki religijnej I (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu form muzycznych, harmonii i kontrapunktu, rozumienie łacińskich tekstów mszy

Cele

Dogłębne i obiektywne podejście do gatunku mszy, począwszy od najstarszych – mszy chorałowych, po przykłady mszy tworzonych w XX wieku. Analiza gatunku powinna zaowocować przygotowaniem do ich propagowania i lepszego, bardziej świadomego wykonywania.

Treści kształcenia

T_1 Omówienie mszy chorałowej, epoki organum,
T_2 Msza epoki ars antiqua i ars nova,
T_3 Omówienie gatunku mszy renesansowej: motetowa, tenorowa, z inicjalnym materiałem tematycznym,
T_4 Zapoznanie się z mszą barokową: w stylu monumentalnym na przykładzie twórczości H. I. Bibera, kantatową (J. S. Bach) oraz msze w stile anticol polskich kompozytorów epoki baroku,
T_5 Zapoznanie się z klasyczną formą mszy na przykładzie dzieł W. A. Mozarta i L. van Beethovena,
T_6 Msze z elementami muzyki operowej (XIX w.),
T_7 Omówienie poszukiwań nowego języka muzycznego, z zachowaniem zasad stylu kościelnego na przykładzie twórczości I. Stravińskiego i M. Durufle, A. Brucknera,
T_8 Prezentacja zagadnienia „zwrotu ku przeszłości”, związanego z Ruchem Cecyliańskim, na przykładzie wybranych mszy,
T_9 Poznanie indywidualnego języka muzycznego A. Parta poprzez analizę jego mszy

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje
Ew_2 zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ek_1 samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

Metody dydaktyczne

M_1 wykład problemowy,
M_2 praca z tekstem,
M_3 analiza przypadków,
M_4 prezentacja nagrań CD i DVD

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 praca pisemna

Zaliczenie
Zaliczenie pracy studentów na podstawie:
-pracy pisemnej
-frekwencji

Lektury podstawowe

Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, red. Teresa Malecka, Kraków 1990
Chomiński Józef, Wilkowska – Chomińska Krystyna, Formy muzyczne. Wielkie formy woklane, t. V, PWM, Kraków 1984
Dobrzańska – Fabiańska Zofia, Polifonia średniowiecza, Musica Iagiellonica, Kraków 2009
Harnoncourt Nikolaus, Dialog muzyczny. Rozważania o Monteverdim, Bachu i Mozarcie, przekł. Magdalena Czajka, Fundacja „Ruch Muzyczny”, Warszawa 1999
Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Wyd. AM, Kraków 2000
Wójcik Danuta, ABC form muzycznych, Musica Iagiellonica, Kraków 1999

Lektury uzupełniające

Encyklopedia Muzyczna PWN, red. Andrzej Chodkowski, Warszawa 2001
Mała Encyklopedia Muzyki, red. Stefan Śledziński, Warszawa 1968