Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Organy (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczenie I SUM

Cele

Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie muzyka o wysokich kwalifikacjach:
- posiadającego możliwie rozległą wiedzę teoretyczną w zakresie literatury muzyki organowej (znajomość stylów i epok) i umiejętności jej praktycznego zastosowania;
- dysponującego przygotowaniem pozwalającym na właściwy wybór i odpowiedzialne wykonanie repertuaru muzyki organowej;
- dysponującego umiejętnością samodzielnej pracy nad poszerzaniem własnego repertuaru organowego i ogólnej wiedzy muzycznej.

Treści kształcenia

T_1 Student przygotowuje program dyplomowy, który został uprzednio zatwierdzony na Radzie Instytutu.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Ma gruntowną znajomość repertuaru związanego ze studiowaniem kierunku muzyka kościelna.
Ew_2 Umie zastosować wiedzę dotyczącą elementów dzieła muzycznego i muzycznych wzorców formalnych do wyrażania własnych koncepcji artystycznych.
Ew_3 Na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi tradycjami wykonawczymi umie konstruować programy, które są spójne i właściwe z punktu widzenia wykonawstwa.

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.
Eu_2 Potrafi budować obszerny repertuar, pogłębiając go w obszarze związanym ze studiowaniem kierunku muzyka kościelna.

KOMPETENCJE
Ek_1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Ek_2 Posiada umiejętność krytycznej oceny.

Metody dydaktyczne

M_1 Ćwiczenia przy instrumencie

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Student na końcu semestru przed komisją w kościele wykonuje swój recital dyplomowy trwający miedzy 45 min do 60 min


egzamin

Lektury podstawowe

Autorski program dyplomowy od 45 do 60 min wybrany wspólnie z nauczycielem organów i zatwierdzony przez Radę Instytutu MIMK.
Dzieła teoretyczne:
Bąkowski-Kois D., Zagadnienia sonorystyczno-wykonawcze iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia, Kraków 2006.
Brzezińska B., Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987
Chwałek J., Budowa organów, Warszawa 1971.
Ferfoglia S., Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków 2011.
Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995.
Kooiman E., G. Weinberger, H.J. Busch, Zur Interpretation der Orgelmusik Johann Sebastian Bach, Kassel 1995
J. Laukvik, OrgelschulezurhistorischenAufführungspraxis, Stuttgart 1996, 2006
L. Lohmann, StudienzuArtikulationsproblemenbei den Tasteninstrumenten des 16-18 Jahrhunderts, Regensburg 1982.
Marzec R., Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych, Lublin 2005.
Szelest M., Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia, Kraków 2007.
Wolff Ch, Bach – Muzyk i Uczony, Warszawa 2011.