Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Aksjologiczno-partycypacyjne fundamenty zarządzania (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Przedstawienie wartości i zasady partycypacji jako fundamentalnych elementów zarządzania wpływających zarówno na wydajność, jak i stopień integralności i odpowiedzialności pracowników oraz szansę na upodmiotowienie
pracowników i umożliwienie im samorealizacji poprzez pracę.

Treści kształcenia

T_1. Celowość działalności przedsiębiorstw medialnych
T_2. Pojęcie wartości
T_3. System wartości a paradygmat zarządzania
T_3. Kategorie wartości i ich funkcje w zarządzaniu
T_4. Pojęcie partycypacji i jej rodzaje
T_5. Sposoby postrzegania pracowników a zasada partycypacji
T_6. Partycypacja jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem medialnym
T_7. Partycypacja a motywowanie
T_8. Wartości i partycypacja a odpowiedzialność

Efekty kształcenia

K_W04
K_W07
K_W15

K_U05
K_U18

K_K02
K_K17

Metody dydaktyczne

Wykład i ćwiczenia z elementami metod aktywizujących;
Krytyczna dyskusja w grupie na temat problematyki zarządzania

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest wypadkową: aktywnej obecności na zajęciach, potwierdzonej udziałem w dyskusji oraz współpracą w grupie

Lektury podstawowe

Drożdż M., 2005, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Biblos, Tarnów.
Baczyński A., Drożdż M. (red.), 2012, Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do celu, Biblos, Tarnów.
Motyka M., Pawlak J. (red.), 2012, Podmiotowość człowieka w organizacji, Wyd. Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
Stocki R. Prokopowicz P., Żmuda G., 2008, Pełna partycypacja w zarządzaniu, Oficyna
Wolters Kluwer, Kraków.