Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Budowanie marki i wizerunku w mediach (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Pogłębiona wiedza o współczesnym komunikowaniu, narzędziach komunikacji w marketingu i rynku mediów.

Cele

dostarczenie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności oraz wskazówek na temat metod budowania marki i kształtowania jej wizerunku w mediach oraz skutecznego nim zarządzania; zapoznanie studentów z technikami i narzędziami PR oraz reklamy wykorzystywanymi w procesach tworzenia efektywnego wizerunku, jego podtrzymania oraz skutecznej ochrony w sytuacjach nieoczekiwanego zainteresowania firmą oraz kryzysowych.

Treści kształcenia

T_1 Znaczenie i rola marki oraz jej reputacji we współczesnym świecie
T_2 Budowanie marki – reklama czy PR
T_3 Marka i jej wizerunek, publicity – analizy przykładów
T_4 Tożsamość i osobowość marki
T_5 Kreacja wizerunku instytucji, organizacji społecznych, miast i regionów, państw – case study
T_6 Zadania PR w procesie budowania marki i kształtowania jej wizerunku,
T_7 Techniki, metody i narzędzia kreowania wizerunku
T_8 Współpraca z mediami. Specyfika budowania marki i kreowania jej wizerunku w mediach tradycyjnych – formy, metody i narzędzia PR oraz przekazy reklamowe
T_9 Rzecznik prasowy – twarz i głos marki – istotne ogniwo programu kreowania jej wizerunku
T_10 Budowanie marki i kreowania jej wizerunku w nowych mediach – metody i narzędzia
T_11 Dział PR czy Dział marketingu?– Odpowiedzialność za tworzenie marki i jej wizerunku
T_12 Ochrona wizerunku marki w sytuacjach kryzysowych – strategie i program postępowania
T_13 Tworzenie spójnych i skutecznych strategii wizerunkowych
T_14 Zarządzanie wizerunkiem w mediach / prezentacja projektów studentów
T_15 prezentacja projektów studentów

Efekty kształcenia

Wiedza: student potrafi definiować i interpretować podstawowe zagadnienia dotyczące budowania marki i kształtowania wizerunku w mediach, charakteryzować obszary stosowania PR w kreowaniu wizerunku, objaśnić rolę i znacznie mediów dla tworzenia reputacji marki, wskazać na związki PR z innymi instrumentami komunikacji marketingowej.
Umiejętności: umie samodzielne zanalizować sytuacje komunikacyjne danej organizacji, dobrać i zaplanować narzędzia i techniki stosowane w PR, oceniać celowość ich stosowania, stworzyć i uporządkować potrzeby komunikacyjne organizacji na podstawie informacji dostępnych z różnych źródeł,
Kompetencje: ma świadomość roli i wagi PR w komunikacji organizacji, potrafi aktywnie włączyć się w przygotowanie, planowanie i realizację programu PR, jest zorientowany na rozwijanie kreatywności, zorientowany na współpracę w grupie, dbały o postępowanie zgodnie z ustalonymi regułami.

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład ilustrowany
M_2 prezentacje multimedialne
M_3 dyskusje
M_4 analizy przypadków

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 analizy
W_2 wypracowania
W_3 prezentacje multimedialne

Warunki zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie projektu marketingowego

Lektury podstawowe

Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001
Olędzki J, Tworzydło D., Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006
Żukowski M. Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2016

Lektury uzupełniające

Ries A. L., Upadek reklamy i wzlot PR, PWE, Warszawa 2004
Ries L. Wizualny młotek. Jak wbić do głowy przekaz marki dzięki emocjonalnej sile obrazu, Helion 2016
Wasilewski P., Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010, Agencja Wasilewski, Kraków 2013