Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Gdzie mieszka piękno? cz. 2 (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wybór wykładu jest jednoczesną deklaracją, że Uczestnik lubi czytać teksty literackie i odpowiada mu szerokie rozumienie humanistyki jako sztuki łączenia wielu kierunków. Upodobanie do wąskich specjalizacji jest poważnym utrudnieniem w rozumieniu zarówno przyjętych metod, jak i celów zajęć. Ale każdy może pod wpływem zajęć zmienić początkowe zdanie.

Cele

Doskonalenie umiejętności samodzielnej analizy przeczytanego wcześniej tekstu literackiego.
Konfrontacja metod filozoficznej i filologicznej analizy tekstu.

Treści kształcenia

T_1_Początki (Christian Jacq, Czarny faraon)
T_2_Nauka patrzenia (Luis Cernuda, Oknos; Józef Czapski, Patrząc; Joanna Pollakówna, Weneckie tęsknoty)
T_3_Poznać mistrza (Tracy Chevalier, Dziewczyna z perłą; Marek Rostworowski, Rembrandta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie; Pascal Quignard, Wszystkie poranki świata)
T_4_Sztuka jako pretekst (Philippe Delerm, Bańka Tiepolo; Arturo Perez-Reverte, Szachownica flamandzka)
T_5_Piękne krainy, piękne podróże (Laurence Durrell, Prowansja; Johann Wolfgang von Goethe, Podróż włoska; Paweł Muratow, Obrazy Włoch)
T_6_Miasto (Karol Estreicher, Nie od razu Kraków zbudowano; Roberto Salvadori, Baudelaire i nowy Paryż)
T_7_Sztuka jako narracja (Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem; Susan Vreeland, Dziewczyna z hiacyntowym błękicie)
T_8_Obrazy uwikłane w historię, historia zamknięta w obrazie (Eduardo Mendoza, Walka kotów; Katharine Weber, Lekcja muzyki, John Fowles, Kochanica Francuza)
T_9_ Spiski, których nie było (Dan Brown, Kod da Vinci; Javier Sierra, Mistrz z Prado)

Efekty kształcenia

E_1_Student uczy się samodzielnego stawiania pytań tekstowi literackiemu.

E_2_Dzięki dyskusji słuchacze wykładu przełamują wyniesione z nauczania szkolnego stereotypowe metod analizowania i interpretowania tekstu.

E_3_Student włącza do samodzielnego czytania tekstu metody z innych dziedzin humanistyki (filologia, historia sztuki).

E_4_Studenci nabywają umiejętność kojarzenia i konfrontacji własnych lektur z zestawem zaproponowanym do celów wykładu.

Metody dydaktyczne

M_1_Dyskusję poprzedza wykład wprowadzający każdy tekst: informacje o autorze i tekście, sformułowanie szczegółowych pytań do danego tekstu oraz zarys wyjściowej analizy, prowadzącej do interpretacji tekstu.

M_2_Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z elementami konwersatorium. Uczestnicy starają się wcześniej zapoznać się z lekturami, będącymi tematem przewodnim danego wykładu. W części poświęconej na dyskusję studenci korzystają z możliwości omawiania konkretnego tekstu. Rozwiązania multimedialne rozszerzają warianty analizy i ułatwiają interpretację tekstu w różnorodnych kontekstach.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1_Po pierwszym semestrze omówienie jednej wybranej lektury z listy. Egzamin odbywa się w grupie trzech osób, w formie indywidualnej prezentacji oraz dyskusji w grupie.
W_2_Po dwóch semestrach omówienie jednego tematu i podporządkowanych mu lektur z listy, ewentualnie w własnymi propozycjami studenta. Egzamin odbywa się w grupie trzech osób, w formie indywidualnej prezentacji oraz dyskusji w grupie.

Lektury podstawowe

- Alejo Carpentier, Koncert barokowy, Warszawa 1977
- Pascal Quignard, Wszystkie poranki świata, Warszawa 1997
- Eric-Emmanuel Schmidt, Moje życie z Mozartem, Kraków 2008
- Wit Szostak, Oberki do końca świata, Warszawa 2007
- Philippe Delerm, Bańka Tiepolo, Warszawa 2006
- Javier Sierra, Mistrz z Prado, Katowice 2014
- Giuseppe Tornatore, Najlepsza oferta, Warszawa 2014
- Tracy Chevalier, Dziewczyna z perłą, Poznań 2002
- Susan Vreeland, Dziewczyna w hiacyntowym błękicie, Poznań 2003
- Katharine Weber, Lekcja muzyki, Poznań 2003
- Eduardo Mendoza, Walka kotów, Kraków 2012
- Daniela Pizzagalli, Dama z gronostajem, Poznań 2006
- Józef Czapski, Patrząc,
- Joanna Pollakówna, Weneckie tęsknoty, Warszawa 2003
- Marcel Proust, Chardin & Rembrandt, Kraków 2017
- John Ruskin, Niewinne oko, Gdańsk 2011
- Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, Kraków 2016
- Gaston Bachelard, Płomień świecy, Gdańsk 1996
- Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993
- Czesław Miłosz, Spiżarnia literacka, Kraków 2004
- Josif Brodski, Znak wodny, Kraków 1993