Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Angażująca lekcja, to skuteczna lekcja czyli praktyczne wdrożenie wiedzy o uczeniu z Moodle do swojej praktyki szkolnej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość pakietu Office i poznanych w toku studiów narzędzi zewnętrznych oraz znajomość platformy Moodle, zweryfikowane wykonaniem ćwiczeń zaleconych w ciągu wszystkich wcześniejszych zajęć.

Cele

Wyjaśnienie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Moodle oraz zaprezentowanie uzyskanej wiedzy na temat zasobów i aktywności platformy w postaci stworzenia własnego modułu e-learningowego.

Treści kształcenia

T_1 Przypomnienie przekazanych informacji na temat zasobów i aktywności platformy Moodle
T_2 Analiza funkcjonalności platformy pod kątem ich przydatności dla potrzeb konkretnego kursu
T_3 Prezentacja i analiza artykułu poświęconego kryteriom oceny jakości kursów e-learningowych
T_4 Autoewaluacja i ocena wykonanych modułów z użyciem analizy SWOT

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student wymienia różne zasoby i aktywności platformy Moodle
Ew_2 Student zna zasady konstruowania kursów online
Ew_3 Student omawia założenia i elementy składowe analizy SWOT

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student analizuje różne kryteria oceny jakości kursów e-learningowych
Eu_2 Student dokonuje autoewaluacji z użyciem analizy SWOT

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ek_1 Student kreatywnie wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce dydaktycznej
Ek_2 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrafi dokonać rzetelnej autooceny

Metody dydaktyczne

M_1 Analiza załączonego materiału tekstowego
M_2 Zastosowanie analizy SWOT

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Dokonanie autoewaluacji z użyciem analizy SWOT

Lektury podstawowe

Materiały przygotowane przez prowadzącą, w tym:
Tuczyński K., Kryteria oceny jakości kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym, „Edukacja –Technika – Informatyka” 2017, nr 4(22), s. 341-346

Lektury uzupełniające

Brzózka P., Moodle dla nauczycieli i trenerów, Gliwice 2016
Sysło M. M., E-learning w szkole, „E-mentor” 2009, nr 1(28), s. 23-31
Wierzbicki J., eLearning – czy to koniec szkoły? „Uczę Nowocześnie” 20(2012), s. 51-52
Platforma Moodle dla każdego nauczyciela. Praktyczny przewodnik, red. R. Mazgaj, Piekary Śląskie 2014
Wprowadzenie do e-learningu, oprac. Centrum e-Learningu AGH, Kraków 2008