Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Bioetyki (2016/17)

prowadzony przez Instytut Nauk o Rodzinie
Ogólna charakterystyka
Oferta przeznaczona jest dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki, w tym również etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wszystkich wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem wybranego promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów.
Dane teleadresowe
ul. Bernardyńska 3, pok. 62
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 47 86
Faks:
12 422 47 86
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 11.00-13.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 11.00-13.00
piątek: 11.00-13.00
(dla studentów niestacjonarnych)
sobota: 10.00-13.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład konwersatorium Forma zaliczenia ECTS
Elementy ekologii i etyki środowiskowej I   8   z 2
Etyka i medycyna początku zycia   37   e 4
Konwersatorium z dokumentów bioetycznych I     10 z 2
Podstawy bioetyki   40   e 8
Prawo medyczne   5   z 1
Problemy genetyczne człowieka I   13   e 2
Razem10310 19
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

- podanie do kierownika studiów,
- formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK (konieczna rejestracja internetowa),
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 fotografia zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- dowód wpłaty opłaty wpisowej,
- dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów – po przyjęciu na studia.

Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII

Kryteria kwalifikacji

kolejność zgłoszeń

Terminy

Rejestracja elektroniczna: 1 czerwca 2016 r. – 30 września 2016 r.
Termin składania dokumentów:20 września 2016 r. – 1. października 2016 r.

Miejsce składania dokumentów: 31‐069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter,
pok. 52

Charakterystyka

Podyplomowe Studia z Bioetyki przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów.

Limit miejsc

limit dolny - 20 osób; limit górny - 40 osób

Limit miejsc

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00-17.15.
Pierwsze spotkanie – informacyjne odbędzie się na pierwszych zajęciach

BLOKI TEMATYCZNE REALIZOWANE PODCZAS STUDIÓW:
1.Podstawy bioetyki – historia bioetyki, sposoby uprawiania bioetyki, uzasadnienia w bioetyce, cele medyczne, dobro pacjenta, koncepcja osoby i jej godność, sumienie
2.Bioetyka początku życia: status embrionu ludzkiego, naprotechnologia, sztuczne zapłodnienie, kriokonserwacja, diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna, aborcja, eksperymenty na embrionach
3.Genetyka człowieka: mapa genowa człowieka, terapia genowa, inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika
4.Bioetyka trwania życia: relacja lekarz – pacjent, choroba, niepełnosprawność, etyka terapii, eksperymenty medyczne, transplantacje, AIDS, ból, leczenie bólu, okaleczenie, tortury
5.Elementy seksuologii: Naturalne Planowanie Rodziny, antykoncepcja, sterylizacja, biseksualizm, homoseksualizm, transseksualizm, gwałt, pedofilia, kazirodztwo
6.Psychologia uzależnień: nikotynizm, narkomania, alkoholizm
7.Bioetyka społeczna i polityka demograficzna
8.Bioetyka ekologiczna: Organizmy transgeniczne, ochrona środowiska, eksperymenty na zwierzętach
9.Etyka końca życia – choroba, cierpienie, stany terminalne, agonia, definicja śmierci, kara śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum, intensywna terapia, resuscytacja, testament życia, zabójstwo, obrona własna
10.Elementy psychologii – postawy wobec śmierci, psychoza, depresja, schizofrenia
11.Konwersatorium z dokumentów bioetycznych
12.Dydaktyka bioetyki
13.Elementy prawa medycznego
14.Seminarium naukowe i pisanie pracy dyplomowej