Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej (2016/17)

prowadzony przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
Dane teleadresowe
ul. Prosta 35 A
30-814, Kraków
Telefon:
12 658 23 30
Faks:
12 658 23 30
Email:
sekretariat.monodia@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
sekretariat studiów - mgr Maria Klich
środa: 9.30-12.30
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2016/17)

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:

- własnoręcznie podpisany formularz rekrutacyjny, wygenerowany i wydrukowany z konta kandydata w IRK,
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
- podpisany życiorys kandydata,
- kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu,
- 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost),
- czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
- w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych, w przypadku osób duchownych – zgodę własnego ordynariusza;

Kryteria kwalifikacji

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych we właściwych przepisach.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1. Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępując zgodnie z wytycznymi uzupełnia wymagane informacje.
2. Egzamin wstępny (ustny) sprawdzający predyspozycje wokalne i kształcenie słuchu:
Egzamin ustny:
Sprawdzian predyspozycji wokalnych: 2 utwory o zróżnicowanym charakterze (pieśń kościelna, śpiewy chorałowe, arie kościelne i świeckie, pieśni solowe, ćwiczenie wokalne).

Wymagania punktowe:

egzamin z predyspozycji wokalnych – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)
egzamin z kształcenia słuchu – min. 14 pkt. (z 25 pkt.)

Po zakończeniu egzaminów wstępnych kierownik studiów podyplomowych sporządza listę kandydatów którzy:

a. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
b. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).
c. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z braku miejsc, (w kolejności uzyskanej liczby punktów).

Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na podstawie wyników egzaminu wstępnego.
Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor. Decyzja jest ostateczna.
W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

Terminy

I tura

Termin rejestracji elektronicznej – 6 maja – 17 czerwca 2016 r.
Termin egzaminu wstępnego: 21 czerwca 2016 r.
Termin ogłoszenia list: zdali egzamin wstępny – 22 czerwca 2016 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 22 - 30 czerwca 2016 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)

II tura
Termin rejestracji elektronicznej – 1 sierpnia – 12 września 2016 r.
Termin egzaminu wstępnego: 19 września 2016 r. (godz. 13:00 ul. Prosta 35A)
Termin ogłoszenia list: zdali egzamin wstępny – 20 września 2016 r.
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): 20 - 30 września 2016 r. (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)

Charakterystyka

Cele:

a) poznawcze:
- poznanie genezy, historii i rozwoju monodii liturgicznej: od muzyki greckiej, synagogalnej i śpiewu bizantyjskiego do śpiewu Kościoła zachodniego (chorał gregoriański, starorzymski, ambrozjański, mozarabski, akwitański, św. Hildegarda z Bingen, chorał zakonny i diecezjalny);
- poznanie kultury i sztuki średniowiecza;
- poznanie modalności gregoriańskiej i jej znaczenie;
- poznanie psalmodii;
- poznanie historii i struktury liturgii;
- poznanie elementów podstawowych paleografii muzycznej i łacińskiej;
- poznanie najważniejszych szkół interpretacyjnych chorału gregoriańskiego;
- poznanie genezy, historii i tradycji polskiej pieśni kościelnej i ludowej;
- poznanie genezy, historii i rozwoju dramatu liturgicznego;
- poznanie chorału protestanckiego;
- poznanie teologicznej refleksji nad muzyką kościelną.

b) praktyczne:
- nauka śpiewania chorału gregoriańskiego i śpiewów należących do innych rodzin chorałowych;
- nauka prowadzenia scholi gregoriańskiej;
- przygotowanie liturgii eucharystycznej, liturgii godzin i dramatu liturgicznego;
- podstawy odczytywania śpiewów ze źródeł historycznych;
- wizyty w archiwach, gdzie znajdują się cenne zabytki rękopiśmienne na terenie Polski i poza Polską.

c) społeczne:
- stworzenie forum dyskusyjnego wokół problematyki chorałowej;
- kontakt i praca z wybitnymi znawcami i praktykami monodii liturgicznej;
- podjęcie naukowej refleksji nad polską pieśnią kościelną i podkreślenie jej miejsca w odnowionej liturgii Kościoła;
- podjęcie refleksji nad polska pieśnią ludową.

Adresaci:
- wszyscy muzycy (instrumentaliści, wokaliści, teoretycy);
- księża, siostry zakonne, bracia zakonni;
- prowadzący zespoły w parafiach, animatorzy życia muzycznego, prowadzący schole gregoriańskie ;
- organiści;
- absolwenci wyższych uczelni, pragnący rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej;
- wszyscy zainteresowani chorałem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej;
- osoby pragnące podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.

Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy polegający na przygotowaniu przez studenta śpiewów do liturgii eucharystycznej/ liturgii godzin/ dramatu liturgicznego /misterium.

Limit miejsc

Minimalna liczba uczestników: 15 osób, Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Limit miejsc

Warunek uzyskania świadectwa ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzamin dyplomowy polegający na przygotowaniu przez studenta śpiewów do liturgii eucharystycznej/ liturgii godzin/ dramatu liturgicznego /misterium.

Plan studiów - kliknij

Czas trwania i godziny zajęć:

Piątek: 15.00-20.00 (6 godzin lekcyjnych)

Sobota: 9.00-16.15 (8 godzin lekcyjnych)

Przewidywana data rozpoczęcia studiów: 21.10.2016 - Planowany harmonogram

Terminy zjazdów na I roku:

I semestr:

1. 21.-22.10.2016

2. 25.-26.11.2016

3. 16.-17.12.2016

4. 20.-21.01.2017

5. 17.-18.02.2017

II semestr:

1. 24.-25.03.2017

2. 21.-22.04.2017

3. 19.-20.05.2017

4. 9.-10.06.2017

WYKŁADOWCY Studiów Podyplomowych Monodii Liturgicznej
(według porządku alfabetycznego)
Marcin Abijski, ks. Mariusz Białkowski, O. Pierre Le Bourgeois OSB, ks. Jacek Bramorski, Agnieszka Budzińska-Bennett, Jolanta Byczkowska-Sztaba, Giordano Monzio Compagnoni, Krzysztof Cyran, Wiesław Delimat, Ewa Domagała, o. Marcin Drąg OFM, ks. Lucjan Dyka, s. Susi Ferfoglia, Bogusława Frontczak, ks. Wojciech Grygiel FSSP, ks. Wiesław Hudek, ks. Wojciech Kałamarz, Tadeusz Kornaś, Jakub Kubieniec, o. Dawid Kusz OP, o. Błażej Matusiak OP, Giorgio Merli, ks. Stanisław Mieszczak SCJ, Johann Wolfgang Niklaus, Juan Carlo Asensio Palacio, ks. Piotr Przybysz, Anita Pyrek, Luca Ricossa, o. Bernard Sawicki OSB, s. Adelajda Sielepin, Michał Sławecki, Adam Strug, ks. Jarosław Superson SAC, Dawid Ślusarczyk,ks. Szymon Tracz, ks. Alberto Turco, ks. Robert Tyrała.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Marcin Abijski
prof. Juan Carlos Asensio Palacios
ks. dr Mariusz Białkowski
ks. prof. dr hab. Jacek Bramorski
dr Agnieszka Budzińska-Bennett
dr Jolanta Byczkowska-Sztaba
prof. Giordano Monzio Compagnoni
dr Krzysztof Cyran
prof. dr hab. Wiesław Delimat (WHiDK)Poniedziałek: 11.00-12.00, ul. Prosta 35 A, Budynek MIMK, pokój nr 2
mgr Ewa Domagała
o. mgr Marcin Drąg OFMConv
ks. dr Lucjan Dyka
s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII (WHiDK)Środa: 9.30-11.00, ul. Prosta 35 A, sala 32
mgr Bogusława Frontczak (MSJO)

Semestr letni 2017/2018:

środa

11.30-12.15

ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP (WF)Czwartek 14-15 pok. 112, ul. Bernardyńska 1
ks. dr Wiesław Hudek
ks. dr Wojciech Kałamarz CM
dr hab. Tadeusz Kornaś
dr hab. Jakub Kubieniec
o. Pierre Le Bourgeois OSB
o. dr Błażej Matusiak OP
prof. Giorgio Merli
ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ (WHiDK)Poniedziałek: 12.00-13.00, ul. Prosta 35A
mgr Johann Wolfgang Niklaus
ks. mgr lic. Piotr Przybysz
mgr Anita Pyrek
prof. Luca Ricossa
o. dr Bernard Sawicki OSB
s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII (WT)środa 15.00-16.00, Instytut Liturgiczny (biblioteka IL), ul. Sławkowska 24/3,
dr hab. Michał Sławecki
mgr Adam Strug
ks. dr hab. Jarosław Superson SAC (WT)czwartek 10.40 - 11.25, Instytut Liturgiczny, ul. Sławkowska 24 ( biblioteka IL ) proszę o wcześniejszy kontakt wysyłając email pod adres: j.superson@poczta.onet.pl
dr Dawid Ślusarczyk
ks. dr Szymon Tracz (WHiDK)Środa 7.15-8.00 ul. Sławkowska 32
ks. prof. Alberto Turco
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII (WHiDK)czwartek 10.00-11.30, dziekanat WHiDK