Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Prawo kanoniczne (studia do licencjatu kościelnego - do naboru 2015/2016) (2017/18)

Specjalność prowadzony przez Wydział Teologiczny
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 305
31-002, Kraków
Telefon:
12 421 89 45, 12 370 86 12
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek 10.00-14.30
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Elementy psychologii, psychiatrii oraz medycyny sądowej   30   e  
Język nowożytny     30 z  
Język łaciński     15 zo  
Prawo administracyjne - ćwiczenia     15 z  
Prawo procesowe - ćwiczenia     15 z  
Prawo wyznaniowe   30   e  
Seminarium naukowe     30 z  
Wykład monograficzny ogólny   15   z  
Razem75105 
Efekty kształcenia
  Programy studiów dla naboru
   Plany zajęć
   Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
   Informacje dla kandydatów (2017/18)

   Wymagane dokumenty

   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia licencjackie (licencjat kościelny), powinni zalogować się na stronie Wirtualnego Dziekanatu w dniach od 15 czerwca do 15 września 2015 r., a następnie złożyć komplet wymaganych dokumentów w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego w dniach od 7 do 17 września 2015 r. (w godz. 10.00-12.00).
   - karta ewidencyjna kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację)
   - podanie o przyjęcie na studia skierowane do Rady Wydziału Prawa Kanonicznego (wraz z krótkim życiorysem w formie c.v.)
   - odpis dyplomu magisterskiego
   - ksero dowodu osobistego
   - osoby duchowne – pozwolenie lub skierowanie od kompetentnych władz kościelnych
   - osoby świeckie – list polecający od proboszcza lub katechety
   - 3 fotografie legitymacyjne

   Kryteria kwalifikacji

   Dnia 22 września 2015 r. w godz. 9.00-12.00 zostaną przeprowadzone z kandydatami na studia licencjackie z prawa kanonicznego rozmowy kwalifikacyjne przez Komisję Wydziałową. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie motywacji kandydata dotyczącej podjęcia specjalistycznych studiów dotyczących porządku prawnego Kościoła katolickiego oraz jego predyspozycji umożliwiających właściwy przebieg procesu kształcenia w trakcie specjalistycznych studiów teologiczno-prawnych. Kandydat na studia podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie musiał się także wykazać znajomością problematyki posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Jana Pawła II „Familiaris consortio” z 1981 r.

   Terminy

   1) od 25 maja do 15 września 2015 r. - rejestracja elektroniczna;
   2) od 7 do 17 września 2015 r. (w godz. 10.00-12.00) - składanie dokumentów;
   3) 22 września 2015 r. (w godz. 9.00-12.00) - rozmowa kwalifikacyjna.

   Charakterystyka

   Należy pamiętać, że na uczelniach papieskich licencjat kościelny nie jest stopniem zawodowym jak na uczelniach świeckich, lecz jest stopniem naukowym wyższym od stopnia magistra, który upoważnia do wykonywania wszystkich zadań i funkcji w sądach kościelnych i administracji kościelnej oraz do prowadzenia wykładów z prawa kanonicznego w Wyższych Seminariach Duchownych.

   Limit miejsc

   45 miejsc
   Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
   Lista wszystkich prowadzących:
   Osoba Dyżur dydaktyczny
   dr Aleksandra Brzemia-Bonarek (WPK)dyżur akademicki w roku 2016-2017 zostanie podany do wiadomości zainteresowanych 15 września
   Jan Maciej Dyduchwtorek 11.30 - 12.15, ul. Kanonicza 9, biblioteka WPK
   mgr Marek Grzelak (MSJO)W zimowej sesji poprawkowej 17.02.2016 15.00-16.00
   dr Bożena Gulla (WNS)ul. Bernardyńska 3, p. 113
   mgr Małgorzata Kołaczyk
   ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII (WNS)czwartek, godz. 13.15-14.00 ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK dodatkowy dużyr w sesji: 29 stycznia 9-10 oraz 18 lutego 9-10 ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK
   mgr Marta Krzanowska (MSJO)
   ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM (WPK)czwartek 9.30 - 10.30, ul. Kanonicza 9, sekretariat WPK
   mgr Magdalena Łubiarz (MSJO)

   Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

   środa: 13.00-13.45

   ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII (WPK)poniedziałek 9.00 - 10.00, ul. Franciszkańska 3, Kuria Metropolitalna (proszę poprosić pracownika kurii o przywołanie telefoniczne)
   o. dr Przemysław Michowicz (WPK)Piątek, godz. 10:00-11:00; Klasztor Franciszkanów, Pl. Wszystkich Świętych 5
   ks. dr Bartłomiej Pieron (WPK)Dyżur dydaktyczny: czwartek 17.01.19 godz. 14.30 - 15.30. Bernardyńska 3, pokój prof. parter. Dyżury w trakcie sesji egzam.: 31.01; 7.02.; 21.02. czwartek godz. 13.00-14.00
   kilku prowadzących
   ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (WPK)czwartek, 14.00-15.00; sekretariat WPK, p. 408, p. III
   o. dr hab. Piotr Skonieczny (WPK)poniedziałek, 8.00-9.00, Klasztor OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12
   mgr Magdalena Tatara (MSJO)