Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (2017/18)

prowadzony przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Ogólna charakterystyka
Studia trwają cztery semestry (460 godz.), przeznaczone są dla nauczycieli, historyków oraz osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Największy nacisk położono na archiwistykę kościelna, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, Kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.
Dane teleadresowe

Sekretariat

ul. Franciszkańska 1, pok. 202
31-004, Kraków
Telefon:
12 422 57 85 wew. 729; 607 035 687
Email:
psab@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2017/18)

  Wymagane dokumenty

  - formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK
  - odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
  - podanie do kierownika studiów,
  - życiorys
  - 2 fotografie zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  -dowód wniesienia opłaty wpisowej,
  -dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (po przyjęciu na studia),oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

  Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Podyplomowych Studiów Semiologicznych Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202 , w godzinach otwarcia sekretariatu.

  Kryteria kwalifikacji

  Aby przystąpić do rekrutacji należy zarejestrować się systemie IRK.
  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Terminy

  TERMIN REKRUTACJI:
  Możliwość rejestracji oraz składnia dokumentów przez cały rok;
  Kandydaci, którzy dokonają rejestracji: od 21 marca 2017 r. do 30 września 2017 r., rozpoczynają zajęcia w październiku. Kandydaci, którzy dokonają rejestracji: od 10 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r., rozpoczynają zajęcia w marcu.
  Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest odpowiednia liczba zgłoszeń

  Charakterystyka

  Studia trwają cztery semestry, przeznaczone są głównie dla osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Duży nacisk położono na archiwistykę kościelną, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.

  Limit miejsc

  dolny - 15 osób górny - 25 osób

  Limit miejsc

  Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty w godzinach 9.00-17.00 (z przerwą obiadową).

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
  Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów.
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  ks. dr hab. Jan Bednarczyk
  mgr Piotr Bunar
  dr Grzegorz Chajko (WHiDK)dziekanat WHiDK, ul. Kanonicza 9
  mgr Adrian CieślikCzwartki, 13.15 - 14.45 Sala 202 (Gabinet), ul. Franciszkańska 1
  dr Anna Czocher
  mgr inż. Dorota Górska (BG)
  dr Monika Jaglarz
  mgr lic. Jadwiga Kupczewska
  mgr Bożena Lesiak-Przybył
  ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
  mgr Magdalena Marosz
  prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
  mgr Marcin Rdzak
  mgr Danuta Rebech (BG)
  dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)Dyżur piątek 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
  dr Przemysław Stanko (WHiDK)Dyżur w sesji zimowej 2018/2019: środa 11.30-13.00, pokój profesorski(ul. Franciszkańska 1, II piętro) Dyzur w sesji zimowej 2018/2019: piątek 1 lutego 2019 r., godz. 15.00-16.30 (s. 202, ul. Franciszkańska 1)
  dr Wacław Szetelnicki
  ks. dr Wacław Umiński CM (WHiDK)Dyżur pracowniczy w czasie sesji Środa 6 lutego 2019 godz.9.00 - 10.30 Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4 Dyżur pracowniczy w czasie sesji poprawkowej Poniedziałek 18 lutego 2019 godz. 15.00 - 16.30 Biblioteka Zgrom
  dr Michał Wenklar