Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Bioetyki (2017/18)

prowadzony przez Instytut Nauk o Rodzinie
Ogólna charakterystyka
Oferta przeznaczona jest dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki, w tym również etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wszystkich wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem wybranego promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów.
Dane teleadresowe
ul. Bernardyńska 3, pok. 62
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 47 86
Faks:
12 422 47 86
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 11.00-13.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 11.00-13.00
piątek: 11.00-13.00
(dla studentów niestacjonarnych)
sobota: 10.00-13.00
Efekty kształcenia
  Programy studiów dla naboru
   Plany zajęć
   Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
   Informacje dla kandydatów (2017/18)

   Wymagane dokumenty

   - podanie do kierownika studiów,
   - formularz rekrutacyjny pobrany z systemu IRK (konieczna rejestracja internetowa),
   - odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia,
   - kserokopia dowodu osobistego,
   - 1 fotografia zgodna z wytycznymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   - dowód wpłaty opłaty wpisowej,
   - dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów – po przyjęciu na studia.

   Opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym, wnoszone są na indywidualny rachunek bankowy kandydata wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UPJPII

   Kryteria kwalifikacji

   kolejność zgłoszeń

   Terminy

   Rejestracja elektroniczna: 1 czerwca 2016 r. – 30 września 2016 r.
   Termin składania dokumentów:20 września 2016 r. – 1. października 2016 r.

   Miejsce składania dokumentów: 31‐069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter,
   pok. 52

   Charakterystyka

   Podyplomowe Studia z Bioetyki przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów.

   Limit miejsc

   limit dolny - 20 osób; limit górny - 40 osób

   Limit miejsc

   Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00-17.15.
   Pierwsze spotkanie – informacyjne odbędzie się na pierwszych zajęciach

   BLOKI TEMATYCZNE REALIZOWANE PODCZAS STUDIÓW:
   1.Podstawy bioetyki – historia bioetyki, sposoby uprawiania bioetyki, uzasadnienia w bioetyce, cele medyczne, dobro pacjenta, koncepcja osoby i jej godność, sumienie
   2.Bioetyka początku życia: status embrionu ludzkiego, naprotechnologia, sztuczne zapłodnienie, kriokonserwacja, diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna, aborcja, eksperymenty na embrionach
   3.Genetyka człowieka: mapa genowa człowieka, terapia genowa, inżynieria genetyczna, klonowanie, komórki macierzyste, eugenika
   4.Bioetyka trwania życia: relacja lekarz – pacjent, choroba, niepełnosprawność, etyka terapii, eksperymenty medyczne, transplantacje, AIDS, ból, leczenie bólu, okaleczenie, tortury
   5.Elementy seksuologii: Naturalne Planowanie Rodziny, antykoncepcja, sterylizacja, biseksualizm, homoseksualizm, transseksualizm, gwałt, pedofilia, kazirodztwo
   6.Psychologia uzależnień: nikotynizm, narkomania, alkoholizm
   7.Bioetyka społeczna i polityka demograficzna
   8.Bioetyka ekologiczna: Organizmy transgeniczne, ochrona środowiska, eksperymenty na zwierzętach
   9.Etyka końca życia – choroba, cierpienie, stany terminalne, agonia, definicja śmierci, kara śmierci, samobójstwo, eutanazja, opieka paliatywna, hospicjum, intensywna terapia, resuscytacja, testament życia, zabójstwo, obrona własna
   10.Elementy psychologii – postawy wobec śmierci, psychoza, depresja, schizofrenia
   11.Konwersatorium z dokumentów bioetycznych
   12.Dydaktyka bioetyki
   13.Elementy prawa medycznego
   14.Seminarium naukowe i pisanie pracy dyplomowej