Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Studia Podyplomowe Relacje Chrześcijańsko-Żydowskie (2017/18)

prowadzony przez Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
Dane teleadresowe

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu

ul. Franciszkańska 1, pok. 44
31-004, Kraków
Telefon:
12 430 07 50, 511 459 897
Email:
kosciol.w.dialogu@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
w okresie wakacyjnym (lipiec − sierpień) − nieczynne
w pozostałe miesiące: wtorki i środy g. 10.00 – 12.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Judaizm klasyczny   6 6 zo/z 2+1
Judaizm na ziemiach polskich   5 5 zo/z 2+1
Korzenie historyczne wzajemnych relacji   16 14 zo/z 4+3
Metodyka nauczania o historii Żydów     5 z 3
Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej – historia   9 14 zo/z 3+2
Seminarium dyplomowe     4 z 4
Razem3648 25
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się:
1) przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK;
2) Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres email: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl lub wysłać pocztą na adres:
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII
ul. Franciszkańska 1, 31–004 Kraków
z dopiskiem: Studia podyplomowe
lub składać osobiście w sekretariacie.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia
• kserokopię dowodu osobistego
• dowód wniesienia opłaty wpisowej

Kryteria kwalifikacji

Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister).

Kolejność zgłoszeń

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
11 – 29 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
15 stycznia 2018 r. – 10 lutego 2018 r.

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
25 września 2017 r. – 6 października 2017 r.
Nabór na semestr letni:
5 – 16 lutego 2018 r.

Charakterystyka

Studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne, prowadzone we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (za pośrednictwem Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Muzeum Auchwitz-Birkenau), Muzeum Polin (Historii Żydów Polskich) w Warszawie. - więcej informacji.

Limit miejsc

min. 15 osób, max. 35 osób

Limit miejsc

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Zaliczenie poszczególnych przedmiotów według wymagań prowadzących (aktywna obecność lub ekwiwalent w razie dłuższej nieobecności) oraz praca dyplomowa oceniona pozytywnie przez promotora.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Joanna Barcik (WF)po indywidualnym umówieniu się mailowym na adres: joanna.barcik@gmail.com lub joanna.barcik@upjp2.edu.pl
mgr Igor Bartosik
mgr Marta Berecka
ks. dr Manfred Deselaers
dr hab. Michał GalasW celu umówienia się na konsultacje bardzo prosimy o kontakt mailowy: dr hab. Michał Galas - michal.galas@uj.edu.pl
mgr Katarzyna Gorgoń
dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Poniedziałek godz. 12.00-13.30; ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (WT)środa, 10.30-11.15, ul. Franciszkańska 1 ITFED (pokój 044)
mgr Piotr Kowalik
dr Maciej Kozłowski
mgr Jacek Lachendro
mgr Łukasz Martyniak
mgr Ewa Pasterak
mgr Rafał Pióro
mgr Wojciech Płosa
bp dr hab. Grzegorz Ryś (WHiDK)
dr Piotr Setkiewicz
mgr Agnieszka Sieradzka
dr Piotr Trojański
mgr Teresa Wontor-Cichy