Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Etyki (zlikwidowane z dn. 16.04.2018 r.) (2017/18)

prowadzony przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Dane teleadresowe

Sekretariat

ul. Kanonicza 9, pok. 203
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 09
Email:
filet@upjp2.edu.pl
Godziny przyjęć stron:
wtorek: 10.00-13.00
środa: 10.00-13.00
czwartek: 12.00-14.00
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Antropologia – współczesne dyskusje 14   zo 1
Bioetyka 18   zo 2
Estetyka a moralność 10   zo 0.5
Etyka a kultura 10   zo 0.5
Etyka cnót (cz. II) 14   zo 1
Etyka w mediach 16   zo 1
Etyka, religia i prawo 18   zo 1.5
Filozofia wychowania 12   zo 0.5
Główne problemy moralne współczesnego życia codziennego 18   zo 2
Historia etyki nowożytnej i współczesnej 18   zo 2
Praktyki w szkole (cz. II)   30 z 3
Razem14830 15
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2017/18)

  Wymagane dokumenty

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
  Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • podanie do kierownika studiów;
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
  • życiorys;
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej

  Kryteria kwalifikacji

  kolejność zgłoszeń

  Terminy

  Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
  Nabór na semestr zimowy:
  04 maja 2017 r. – 22 września 2017 r.,
  Nabór na semestr letni:
  02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

  Termin składania wymaganych dokumentów:
  Nabór na semestr zimowy:
  04 maja 2017 r. – 22 września 2017 r.
  Nabór na semestr letni:
  19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

  Miejsce składania dokumentów: Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów w godzinach otwarcia sekretariatu.

  Charakterystyka

  Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów, którzy zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia mając więc charakter kwalifikacyjny. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie i Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie. Zajęcia będą prowadzone w systemie dwusemestralnym.

  Limit miejsc

  min. 15 osób max. 30

  Limit miejsc

  zajęcia prowadzone są w soboty (rozpoczęcie zajęć 30 września 2017 r.) w godz. od 8.30-17.00 na WTST,
  ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, sala A 09.
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  ks. dr Paweł Bogaczyk
  ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (WNS)wtorek, godz. 13.15-14.00 ul. Grodzka 40, IIp konsultacje elektroniczne: michal.drozdz@upjp2.edu.pl
  mgr lic. Jakub Fenrych
  ks. dr hab. Stanisław Garnczarski (WTSwT)
  dr Anna Gąsior
  ks. dr Piotr Jaworski
  ks. dr hab. Robert Kantor (WTSwT)Piątek 9.00-10.00, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów - kancelaria kurii
  ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII (WTSwT)
  ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (WTSwT)
  ks. dr Jerzy Krzanowski
  ks. dr Tomasz Maziarka (WTSwT)
  ks. dr Czesław Noworolnik
  ks. dr hab. Tadeusz Pabjan (WTSwT)B32 (Tarnów): środa 12.45-13.45
  ks. dr hab. Jacek Siewiora
  ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII (WTSwT)
  ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII (WF)Środa: 10.30-11.30, ul. Bernardyńska 3, pokój nr 112