Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Teologii i Dziejów Kultury Religijnej (2017/18)

prowadzony przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Dane teleadresowe
Piłsudskiego 6
33-100, Tarnów
Telefon:
14 622 33 31, 14 621 35 04(5) w. 618
Faks:
14 622 33 31
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Historia filozofii w Polsce   6 4 zo 1
Kościół wobec innych religii   12 6 zo 2
Liturgika   10   zo 1
Polska myśl teologiczna - postacie i dzieła   12 6 zo 3
Polska translatoryka biblijna   10 5 zo 2
Prawda o człowieku i jego historii w kręgu kultury antycznej   14   zo 1.5
Sytuacja religijna w Polsce - aspekt socjologiczny   14   zo 1.5
Teologia i dzieje sztuki w Polsce   6 6 zo 1.5
Teologia kultury   14   zo 1.5
Razem9827 15
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;
• 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
• dowód wniesienia opłaty wpisowej

Kryteria kwalifikacji

Warunki przyjęcia na studia:
ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
04 maja 2017 r. – 22 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r.– 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
04 maja 2017 r. – 22 września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.- 30 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów w godzinach otwarcia sekretariatu.

Charakterystyka

Nauka potrwa dwa semestry. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie.

Limit miejsc

Planowany termin rozpoczęcia cykli kształcenia :
30 września 2017 r.
Zajęcia prowadzone w soboty w godz. 9.00-15.45 na WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów , sala B24
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr Jerzy Bednarz
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (WNS)wtorek, godz. 13.15-14.00 ul. Grodzka 40, IIp konsultacje elektroniczne: michal.drozdz@upjp2.edu.pl
ks. dr Andrzej Dudek (WTSwT)wtorek godz. 12:45 - 13:45 w siedzibie "Tarnowskich Studiów Teologicznych" Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
ks. dr Robert Głuchowski (WTSwT)
ks. dr Piotr Jaworski
ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII (WTSwT)
ks. dr Adam Kłóś
ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (WTSwT)
ks. dr Mirosław Łanoszka (WTSwT)
ks. dr Tomasz Maziarka (WTSwT)
ks. dr Czesław Noworolnik
ks. mgr lic. Piotr Pasek
ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka (WTSwT)
ks. dr Jacek Soprych (WTSwT)
ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII (WTSwT)