Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej (2017/18)

prowadzony przez Wydział Teologiczny
Dane teleadresowe

Sekretariat

ul. Kanonicza 9, pok. 305
31-002, Kraków
Telefon:
12 421 89 45; 12 370 86 12
Email:
wt@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Katechetyka formalna   15 10 e 5
Katechetyka fundamentalna   15   zo 3
Praktyka pedagogiczna     30 z 8
Prawo oświatowe   5   zo 2
Teologia duchowości   10   zo 2
Teologia fundamentalna   15 5 e 5
Teologia moralna   15   e 5
Razem7545 30
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2017/18)

Wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
- wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
- podanie do kierownika studiów;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- życiorys;
- kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
- 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);
- dowód wniesienia opłaty wpisowej

Kryteria kwalifikacji

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.
KRYTERIA NABORU:
kolejność zgłoszeń

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy:
4 maja 2017 r. – 15 września 2017 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2018 r. – 19 stycznia 2018 r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
15 września 2017 r. – 30września 2017 r.
Nabór na semestr letni:
19 stycznia 2018 r.-30 stycznia 2018 r.

Składanie dokumentów w godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie

Charakterystyka

Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej zostały powołane na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela poz. 131 oraz w Porozumieniu pomiędzy konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (patrz § 5 pkt 3). Mają one charakter kwalifikacyjny i przygotowują do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii.
Studia są kierowane do absolwentów studiów wyższych zarówno licencjackich, jak i magisterskich posiadających kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego, którzy chcą szybko i skutecznie nabyć wiedzę i poszerzyć swe kompetencje w zakresie katechizacji na poziomie przedszkolnym.
Zajęcia będą prowadzone w systemie dwusemestralnym. Składać się na nie będą wykłady w liczbie 210 godzin, a także praktyki w przedszkolu w liczbie 60 godzin.

Limit miejsc

Minimum-19 osób Maksimum-40 osób

Limit miejsc

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy. Obronić przed komisją egzaminacyjną pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem wybranego opiekuna.

Wykłady będą się odbywać w soboty 9.00-17.00. Natomiast praktyki katechetyczne w przedszkolach w inne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem praktyk.
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
dr Renata Chrzanowska (WT)wtorki 12.50-13.35, ZSE nr 1, ul. Kamieńskiego 49, gab.60
ks. dr hab. Marcin Godawa (WT)Środa 17.00-17.45 Bernardyńska 3 s.119.
ks. dr hab. Krzysztof Gryz (WT)środa 15.00 - 15.45, ul. Bernardyńska 3, sala 115
ks. dr Andrzej Kielian (WT)czwartek 10.30 - 11.30, ul. Franciszkańska 3, Kuria Metropolitalna - Wydział Katechetyczny
o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM (WT)czwartek 14.45 - 15.30, ul. Bernardyńska 3, sala 110
ks. dr hab. Janusz Mieczkowski (WT)wtorek, 9.30-10.15, ul. Franciszkańska 1 (sala nr 25 )
ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś (WT)czwartek: 10.30 - 11.30 ul. św. Anny 11
ks. dr hab. Damian Wąsek (WT)poniedziałek: 10.45-11.30, ul. Franciszkańska 1 ITFED
ks. dr Wojciech Węgrzyniak (WT)środa, godz. 11.30-13.00, ul. św. Anny 11
ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (WT)środa, godz. 15.00-16.00, s. 117 (INB), ul. Bernardyńska 3