Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (2018/19)

prowadzony przez Instytut Pracy Socjalnej
Ogólna charakterystyka
Podyplomowe studia w zakresie Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej – Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego - przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych (licencjackich i magisterskich). Kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana, jak też konsekrowanego lub świeckiego asystenta w zespołowej opiece duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki służby zdrowia, w ramach opieki domowej i instytucji pomocy społecznej. Celem studiów jest nabycie przez studenta umiejętności: nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnych oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę; współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego; organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych Zakonu Bonifratrów. Podyplomowe studia z zakresu duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej zakończą się rekolekcjami będącymi zwieńczeniem formacji duchowej dla wszystkich studentów.
Dane teleadresowe

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Bernardyńska 3, pok. 52
31-069, Kraków
Telefon:
12 422 31 44 wew. 13
Email:
podyplwns@upjp2.edu.pl
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu zajęcia wykład ćwiczenia warsztaty Forma zaliczenia ECTS
Człowiek w chorobie   20     zo 2
Komunikacja interpersonalna   6   18 zo/z 1+1
Praktyki kliniczno-duszpasterskie     20   z 4
Projekt specjalistyczny   4 4   z/zo 2+2
Psychologiczne aspekty choroby i wsparcie rodzin   10 10   zo/z 1+1
Społeczno-prawne podstawy opieki duszpasterskiej nad chorymi   4     z 1
Teologiczny wymiar cierpienia i śmierci   10     zo 1
Trening integracyjny       6 z 1
Wsparcie instytucjonalne i środowiskowe chorych i ich rodzin   8     zo 1
Razem623424 18
Efekty kształcenia
  Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2018/19)

  Wymagane dokumenty

  Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
  • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  • podanie do kierownika studiów;
  • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
  • życiorys;
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost)

  Kryteria kwalifikacji

  Kolejność zgłoszeń.

  Warunki przyjęcia na studia:
  ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magister)
  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.

  Terminy

  Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
  Nabór na semestr zimowy:
  7 maja 2018 r. – 5 października 2018 r.
  Termin składania wymaganych dokumentów:
  Nabór na semestr zimowy:
  24 września 2018 r. – 5 października 2018 r.

  Charakterystyka

  Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego są prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów. Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni pierwszego i drugiego stopnia, zarówno duchownych jak i świeckich.

  SYLWETKA ABSOLWENTA:
  Studia kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w posłudze duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jak również w opiece domowej.
  Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych nadawanym przez Polską Prowincję Zakonu Bonifratrów.

  Limit miejsc

  limit dolny: 15 osób limit górny: 30 osób

  Limit miejsc

  Zjazdy będą się odbywać w systemie wykładów, ćwiczeń i warsztatów w piątki w godz. 16.00-21.00 oraz w soboty w godz. 8.30-17.00 Część zajęć będzie odbywać się metodą
  e-learningu. Jest przewidzianych 10 zjazdów w ciągu dwóch semestrów.
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  ks. dr Bogusław Block
  ks. dr hab. Grzegorz Godawa (WNS)piątek godz. 9.00-9.4S, ul. Bernardyńska 3, pokój 62.
  dr Bożena Gulla (WNS)W semestrze zimowym dyżur w piątki, 12.30-13.15, ul. Bernardyńska 3, pokój profesorski na parterze (z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od zajęć)
  dr Anna Janowicz
  ks. dr Robert Kiełtyka
  lek. Maciej Klimasiński
  dr Marek Krobicki
  ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII (WNS)poniedziałek, godz. 10.00-10.45 ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK proszę o wcześniejszy kontakt: e-mail: piotr.kroczek@upjp2.edu.pl
  dr Dominik Krzyżanowski
  dr Katarzyna Kutek-Sładek (WNS)Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020: czwartek godz. 8.30-9.30, pokój 62, Bernardyńska 3
  s. dr Bożena Leszczyńska
  dr Andrzej Molenda
  ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII (WNS)wtorek, godz. 9.45-10.45 ul. Bernardyńska 3, Poradnia Bioetyczna
  ks. dr Jerzy Smoleń
  ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
  ks. mgr Adam Trzaska
  dr Renata WinklerW przypadku takiej potrzeby - po wcześniejszym ustaleniu droga mailową (winkler_r@o2.pl)
  dr Katarzyna Wojtanowicz (WNS)Rok akademicki 2019/2020 środa (co dwa tygodnie, druga i czwarta), godz. 12.00 - 13.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 indywidualne umówienia email: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl tel. 604 60 19 80.
  ks. mgr Adam Zawistowski