Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie (2018/19)

prowadzony przez Wydział Filozoficzny
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 203
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 08
Plan studiów wraz z opisami zajęć
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia Forma zaliczenia ECTS
Aksjologia dla biznesu 12   zo 2
Etyka Biznesu 10   zo 2
Filozofowanie 10   zo 2
Społeczeństwo i polityka oczami filozofa 10   zo 2
Społeczna odpowiedzialność biznesu 8   zo 1
Tajemnice umysłu - perspektywa kognitywistyczna 8   zo 1
Warsztaty rozumienia   8 zo 1
Razem588 11
Efekty kształcenia
Programy studiów dla naboru
Plany zajęć
Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Informacje dla kandydatów (2018/19)

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
• podanie do kierownika studiów;
• odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
• życiorys;
• kserokopię dowodu osobistego;

Kryteria kwalifikacji

KRYTERIA KWALIFIKACJI:
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (aż do wyczerpania limitu miejsc)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
 Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.
 Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

Terminy

TERMINY REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018r. – 17 września 2018r.,

Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy: 17 września 2018r. – 28 września 2018r.

Charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia podyplomowe kształtujące i rozwijające umiejętności oraz kompetencje filozoficzne przydatne dla wszystkich uczestników życia gospodarczego.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych posiada zaawansowane kompetencje i umiejętności filozoficzne przydatne w praktyce życia gospodarczego oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do ich dalszego rozwijania. Absolwent potrafi w sposób spójny priorytetyzować swoje cele oraz hierarchizować wartości. Absolwent wykorzystuje swoje umiejętności i kompetencje filozoficzne w prowadzeniu rozmów, szczególnie poprzez zadawanie precyzyjnych pytań, zajmowanie i prezentowanie przemyślanego stanowiska oraz znajdowanie rozwiązań, które wykraczają poza standardowe schematy myślenia. Absolwent jest świadom wpływu poglądów filozoficznych na kształt życia gospodarczego i zna możliwość implementacji myśli chrześcijańskiej do życia gospodarczego. Absolwent jest wrażliwy na problemy moralne pojawiające się w sferze gospodarczej – potrafi je identyfikować, proponować rozwiązania oraz formułować standardy, które pozwolą mierzyć się z moralnymi trudnościami innym uczestnikom życia gospodarczego.

Limit miejsc

•limit dolny: 8 • limit górny: 15

Limit miejsc

SUMA PUNKTÓW ECTS
30 ECTS

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz praca dyplomowa.
Liczba zjazdów: 6 sobót w semestrze (8:45-19:15)
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP (WF)Czwartek 10-11 pok. 112, ul. Bernardyńska 1
ks. dr Miłosz Hołda (WF)poniedziałek, g. 13.00-14.00, Bernardyńska 3, p. 116
ks. dr Bolesław Karcz (WNS)czwartek, godz. 11.00-12.00 ul. Bernardyńska 3, p. 62
Tatiana Krawczyńska-Zauchaśroda, g. 15.00 - 15.30 Bernardyńska, s. 114
dr Robert Krzanowski
dr Kamil Mamak
dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (WF)sala 114, ul. Bernardyńska 3 dyżur: poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45 (wyjazd służbowy: 18.11.2019 - dyżur w tym dniu jest odwołany)
dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII (WF)Dyżury odbywają się w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9, w czwartki godz. 9:30-10:15.
dr Jakub Synowiec (WF)Dyżur kierownika kierunku "Filozofia" (sprawy studenckie) Dziekanat Poniedziałek, 13.30-14.30 Środa, 11:45-12.30 Dyżur dydaktyczny (sprawy związane z prowadzonymi zajęciami) sala 114 Poniedziałek, 18.15-19.00 Proszę sprawdzić ogłosze
dr Adam Workowski (WF)Semestr zimowy 2018/2019 Środa 9 - 9.45 ul. Bernardyńska 3, sala 112
ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak (WF)Dyżur w II semestrze r.a. 2019/20:czwartek, godz. 14.00 - 14.45, Bern.3, sala 114 (po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym).