Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów (2018/19)

prowadzony przez Wydział Teologiczny
Ogólna charakterystyka
Podyplomowe Studia Pastoralne w pierwszej kolejności skierowane są do księży proboszczów i do księży wikariuszy, o dłuższym stażu kapłańskim. Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, marketingu i zarządzania czy podstawowych zasad ekonomicznych, pozwoli, w świetle prawa kościelnego, jak również państwowego, nabyć umiejętności prowadzenia dialogu osobowego, prawidłowo organizować życie parafialne, z zarządzaniem finansami włącznie. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami, które pobudzą parafian do świadczenia „uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego czy społecznego.
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 305
31-002, Kraków
Telefon:
12 421 89 45, 12 370 86 12
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek 10.00-14.30
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00
Efekty kształcenia
  Programy studiów dla naboru
  Plany zajęć
  Plany zajęć są dostępne na stronie Wirtualnego Dziekanatu (wd.upjp2.edu.pl), są one publikowane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  Informacje dla kandydatów (2018/19)

  Wymagane dokumenty

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
  Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
  - wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
  - podanie do kierownika studiów;
  - życiorys;
  - odpis lub uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych z teologii
  - przyjęcie dekretu z listami studentów od bpa bielsko-żywieckiego oraz abpa krakowskiego
  - kserokopię dowodu osobistego w podwójnym powiększeniu;
  - 2 fotografie 37x52 (bez nakrycia głowy, na jasnym tle zgodnie z przepisami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych – zrobione na wprost);

  Kryteria kwalifikacji

  Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia magisterskie.

  Kolejność zgłoszeń

  Terminy

  Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
  Nabór na semestr zimowy:
  4 maja 2017 r. – 30 września 2017 r.,

  Termin składania wymaganych dokumentów:
  Nabór na semestr zimowy:
  1 września 2017 r. – 30 września 2017 r.
  w godzinach otwarcia Sekretariatu Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie

  Ogłoszenie listy przyjętych 30 września 2017 r.

  Charakterystyka

  Podyplomowe Studia Pastoralne w pierwszej kolejności skierowane są do księży proboszczów i do księży wikariuszy, o dłuższym stażu kapłańskim. Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, marketingu i zarządzania czy podstawowych zasad ekonomicznych, pozwoli, w świetle prawa kościelnego, jak również państwowego, nabyć umiejętności prowadzenia dialogu osobowego, prawidłowo organizować życie parafialne, z zarządzaniem finansami włącznie. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami, które pobudzą parafian do świadczenia „uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego czy społecznego

  Limit miejsc

  limit dolny - 20 osób limit górny - 40 osób

  Limit miejsc

  Zajęcia odbywają się jeden raz w semestrze: październik/listopad oraz marzec/kwiecień, czwartek – piątek – sobota (łącznie 12/13 godzin każdy zjazd). W wyznaczonych ośrodkach formacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
  Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia. Uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy.
  Absolwenci uzyskują dyplom studiów podyplomowych.
  Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
  Lista wszystkich prowadzących:
  Osoba Dyżur dydaktyczny
  ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdżyk (WT)Czwartek godz.13.00-13.45. Ul. Św. Marka 10.
  ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (WT)wtorek 13.15 - 14.00, ul. Bernardyńska 3, sala 115
  o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap (WT)wtorek, godz. 17.30-19.30, ul. Loretańska 11 (po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową)
  ks. dr Janusz Kościelniak
  ks. dr Piotr Pawlukiewicz
  Grzegorz Ryś
  ks. dr hab. Edward Staniek
  ks. dr Franciszek Ślusarczyk
  ks. prof. dr hab. Jacek Urban (WHiDK)Czwartek, godz. 11:30-13:00, Wawel 2 (Muzeum Katedralne, II piętro)
  ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (WT)środa, godz. 15.00-16.00, s. 117 (INB), ul. Bernardyńska 3
  ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII (WT)piątek godz. 8:00-9:00, ul. Franciszkańska 1, sala O25
  ks. dr hab. Jan Witold Żelazny, prof. UPJPII (WT)czwartek 13.00 - 14.000, ul. Kanonicza 20