Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Dokumenty po zakwalifikowaniu oraz rozliczenie stypendium

Dokumenty dla studentów zakwalifikowanych na stypendium wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+  
1. Learning Agreement for Studies(LAS) (dokument podpisany przez uczelnię zagraniczną, uczelnię macierzystą oraz studenta) 
Wskazówki do wypełnienia LA (studia)
2. Karta Ekwiwalencji - przed wyjazdem
3. Formularz danych bankowych
4. Letter of Acceptance 
5. Wypełniony I test językowy przed wyjazdem (OLS)

Rozliczenie stypendium
Aby mobilność została uznana za zrealizowaną poprawnie i uprawnioną, a wypłacone dofinansowanie rozliczone, należy w ciągu najdalej 2 tygodni od daty zakończenia mobilności, określonej w umowie finansowej:
a) Złożyć oryginał Wykazu zaliczeń (Transcript of Records - Learning Agreement for Studies, sekcja After the Mobility) we właściwym dziekanacie, kserokopię dokumentów w Dziale Współpracy z Zagranicą (Biurze Programu Erasmus) i uzyskać zaliczenie okresu studiów.
b) Złożyć w biurze CNBiWM UPJPII (Programu Erasmus+, p.207) oryginał "Potwierdzenia pobytu" (Confirmation of mobility)
c) Karta ekwiwalencji - po zakończeniu mobilności - 
d) Wypełnić ankietę online (link, login i hasło przesyłane są automatycznie do Beneficjenta).
e) Wypełnić II test językowy online OLS.

Dodatkowe dokumenty 

-Przewodnik ECTS  – The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.
-Subject Area Codes
-ISCED Codes
-The Erasmus+ Student Charter
-Wyszukiwarka kodów dyscyplin

The International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013). Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code” w LAS – ISCED-F 2013 search tool. Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UPJPII. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.

UWAGA: Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub niewypełnienie testu OLS uniemożliwi podpisanie umowy, która jest podstawą do wypłacenia grantu na studia Erasmus+.

Umowę można podpisać w CNBiWM UPJPII ok. 2 tyg. przed wyjazdem.
Komplet dokumentów należy dostarczyć do biura CNBiWM UPJPII/Erasmus, ul. Bernardyńska 3, piętro II, p.207 w wymaganym przez Uczelnie terminie podanym w korespondencji e-mailowej.