Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Koordynatorzy wydziałowi/instytutowi Erasmus UPJPII

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI UPJPII

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI/INSTYTUTOWI PROGRAMU ERASMUS + (Faculty International Mobility Coordinators and Contact Persons at Departments)
Erasmus code: PL KRAKOW08

Koordynator Wydziałowy/Instytutowy programu Erasmus + jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. We współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych programu Erasmus +. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę student-uczelnia. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Wydział Filozoficzny: o. dr hab. Marek Urban kontakt
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - Historia, Europa Wschodnia: dr Sławomir Cebula kontakt
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - Historia Sztuki, Sztuka, ODK: dr Natasza Styrna kontakt
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: dr Katarzyna Drąg kontakt
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej: dr Maria Łuszczyńska kontakt
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Rodzinie: dr Łukasz Ryszka kontakt
Wydział Teologiczny: ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII kontakt
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie: ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII kontakt