Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Kolejność działań po zakwalifikowaniu na stypendium zagraniczne

Bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ powiadamia uczelnie partnerskie o studentach nominowanych do odbywania w nich części studiów przesyłając podstawowe dane osobowe zakwalifikowanych osób. Uczelnie partnerskie przesyłają nominowanym studentom informacje o wymaganej procedurze aplikacyjnej. Jeśli nie dotrą one do kandydata na wyjazd, powinien on samodzielnie znaleźć informacje podane na stronie internetowej uczelni (trzeba szukać w zakładce: Erasmus+ Incomings Students). Kolejnym krokiem jest wysłanie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów (najczęściej będzie to: Transcript of Records czyli wykaz dotychczasowych zaliczeń z uczelni macierzystej - do uzyskania w sekretariacie/dziekanacie swojego kierunku; Learning Agreement for Studies; zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego czyli kopię karty EKUZ. Przy wyrabianiu karty EKUZ potrzebne jest zaświadczenie z uczelni, które można odebrać u Uczelnianego Koordunatora Programu Erasmus+. Jeśli kandydat ubiega się o miejsce w akademiku, przesyła również uczelni przyjmującej odpowiedni formularz zgłoszeniowy). Kiedy uczelnia zagraniczna otrzyma dokumenty kandydata, przesyła mu Letter of Acceptance, czyli potwierdzenie przyjęcia na część studiów w ramach programu Erasmus+. Jeśli uczelnia przyjmująca nie zapewnia miejsca w akademiku, student samodzielnie szuka zakwaterowania (zobacz np: Giełda Informacji Studenta Erasmusa).
Około 2 tygodnie przed wyjazdem należy zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w celu podpisania umowy finansowej na wyjazd - należy wtedy dostarczyć następujące dokumenty: potwierdzenie z wydziału macierzystego o zamknięciu semestru bezpośrednio poprzedzającego wyjazd na stypendium,
Oświadczenie o dodatkowych kosztach; ksero dowodu; ksero EKUZ; kopia Letter of Acceptance; kopia Learning Agreement for Studies (część before the mobility) z podpisami koordynatorów uczelni macierzystej i przyjmującej; Formularz danych bankowych. Osoby wyjeżdżające na stypendium od 1 października 2014 będą również zobowiązane do wypełnienia testu językowego online (test zostanie udostępniony najprawdopodobniej w drugiej połowie września b.r.).
Do tygodnia od przybycia na uczelnię zagraniczną student przesyła Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ skan uzupełnionego dokumentu:
Confirmation of Arrival. Student ma prawo ustalać zmiany w Learning Agreement for Studies (część: during the mobility) - skan dokumentu ze zmianami uzgodnionymi przez koordynatora uczelni macierzystej i przyjmującej należy przesłać do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ do miesiąca od momentu rozpoczęcia pobytu na stypendium.
Rozliczeniem pobytu na stypendium jest dostarczenie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+: Learning Agreement for Studies z uzupełnioną trzecią częścią dokumentu (after the mobility) oraz z potwierdzonymi datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu na uczelni przyjmującej; dokumentu Transcript of Records, które będzie wykazem zaliczeń zdobytych na uczelni zagranicznej. Ostatnim elementem rozliczenia pobytu na stypendium jest wypełnienie ankiety online, do której dostęp student otrzyma w wiadomości mailowej przesłanej po zakończeniu jego pobytu na stypendium.