Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Przedłużanie pobytów na stypendium

Wszystkim studentom zakwalifikowanym na wyjazd przyznawane jest stypendium na jeden semestr (dokładne daty określone przez kalendarium uczelni zagranicznej). Osoby wyjeżdżające na stypendium na semestr zimowy mają możliwość przedłużenia pobytu na semestr letni danego  roku akademickiego – po uzyskaniu zgody uczelni przyjmującej i zgody (prosimy o napisanie podania) prorektora ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej (po zasięgnięciu opinii: uczelnianego koordynatora programu Erasmus+, koordynatora wydziałowego/instytutowego, dziekana macierzystego wydziału studenta).