Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Dokumenty praktyki i studia Erasmus+

REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI 2018/2019

Drodzy Studenci UPJPII,

W ramach Programu Erasmus+ studenci UPJPII mają możliwość wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktyki zagraniczne do różnego rodzaju instytucji, przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit i innych na okres od 2 do 12 miesięcy w przypadku praktyk i od 3 do 12 miesięcy w przypadku studiów na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie). Oznacza to, że każdy student może ubiegać się o wyjazd kilkakrotnie w trakcie całego okresu studiowania. Należy jednak pamiętać, że do całkowitej liczby miesięcy zostaną wliczone wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”.

Trwa  rekrutacja studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na praktyki w ramach programu Erasmus+.

Dodatkowa rekrutacja na studia wyjazd w s.letnim r.a. 2018/2019 - zgłoszenia do 20 września 2018;

Rekrutacja na studia wyjazdy w r.a.  2019/2020 - zgłoszenia do 30 marca 2019;

Rekrutacja na praktyki wyjazdy w r.a. 2018/2019 oraz 2019/2020 - zgłoszenia do 21  czerwca 2019;

CNBiWM UPJPII​
ul. Bernardyńska 3,
31-069 Kraków, pok. 207
tel.: +48 12 428 60
e-mail: erasmus@upjp2.edu.pl

Wymagane dokumenty na studia:

 1. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik
 2. Cv + list motywacyjny
 3. Zaświadczenie z MSJO UPJPII o potwierdzenie znajomości języka,  poziome języka obcego; (ul. Franciszkańska 1)
 4. Dodatkowe certyfikaty związane z aktywnością studenta  na Uczelni (konferencja, radio bonus, telewizja TV UPJPII.

Wymagane dokumenty na praktyki:

 1. List intencyjny, (załącznik) 
 2. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik)
 3. Learning Agreement for Training: podpisany przez instytucję przyjmującą i koordynatora wydziałowego, uzupełniona o szczegółowy plan praktyki, okres pobytu/ 2 miesiące/ 60 dni oraz liczbę godzin 40h tygodniowo
 4. cv
 5. potwierdzenie znajomości języka, MSJO UPJPII
 6. oświadczenie dofinansowania pobytu stypendialnego (załącznik)
 7. ksero karty ekuz, - wystawione zasiadczneie do wyrobienia EKUZ otrzyma Państwo z biura CNBiWM
 8. formularz danych bankowych/ założenie konta w Euro.
Przed wyjazdem:
 1. na studia ustalane jest szczegółowe porozumienie o programie zajęć, które gwarantuje zaliczenie okresu studiów spędzonego za granicą przez uczelnię macierzystą;

 2. na praktyki ustalane jest porozumienie o programie praktyki, określające program i przebieg praktyki, które będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział.

 3. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres erasmus@upjp2.edu.pl a następnie złożyć w CNBiWM (pokój 207).

Tylko aplikacje kompletne złożone będą rozpatrywane!