Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Rekrutacja - Dokumenty praktyki i studia Erasmus+

REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI  2019/2020 oraz 2020/2021


(zdj. https://miesiecznik-benefit.pl/zarzadzanie/praca/news/paszport-na-staz/)

Drodzy Studenci UPJPII,

W ramach Programu Erasmus+ studenci UPJPII mają możliwość wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktyki zagraniczne do różnego rodzaju instytucji, przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit i innych na okres od 2 do 12 miesięcy w przypadku praktyk i od 3 do 12 miesięcy w przypadku studiów na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie). Oznacza to, że każdy student może ubiegać się o wyjazd kilkakrotnie w trakcie całego okresu studiowania. Należy jednak pamiętać, że do całkowitej liczby miesięcy zostaną wliczone wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”.

Trwa  rekrutacja studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na praktyki w ramach programu Erasmus+.

Dodatkowa rekrutacja na studia wyjazd w s.letnim r.a. 2019/2020 - zgłoszenia do 20 września 2019;

Rekrutacja na studia wyjazdy w r.a.  2020/2021 - zgłoszenia do 30 marca 2020;

Rekrutacja na praktyki wyjazdy w r.a. 2019/2020 oraz 2020/2021 - zgłoszenia do 21 czerwca 2020

CNBiWM UPJPII​
ul. Bernardyńska 3,
31-069 Kraków, pok. 207
tel.: +48 12 428 60
e-mail: erasmus@upjp2.edu.pl

Wymagane dokumenty na studia:

 1. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik). Uwaga: Średnia ze wszystkich zamkniętych semestrów potwierdzana jest w dziekanacie danego wydziału UPJPII. Dokument podpisuje student i zatwierdza Wydziałowy/Instytutowy Koordynator Erasmus+ na UPJPII. 
 2. Cv + list motywacyjny, (można skorzystać z aplikacji: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents).
 3. Zaświadczenie z MSJO UPJPII o potwierdzenie znajomości języka,  poziome języka obcego; (ul. Franciszkańska 1) lub potwierdzenie z innej instytucji
 4. Dodatkowe certyfikaty związane z aktywnością studenta  na Uczelni (konferencja, radio bonus, telewizja TV UPJPII.

Wymagane dokumenty na praktyki:

 1. List intencyjny, (załącznik). Uwaga: Średnia ze wszystkich zamkniętych semestrów potwierdzana jest w dziekanacie danego wydziału UPJPII. Dokument podpisuje student i zatwierdza Wydziałowy/Instytutowy Koordynator Erasmus+ na UPJPII. 
 2. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik)
 3. Learning Agreement for Training: podpisany przez instytucję przyjmującą i koordynatora wydziałowego/instytutowego ds. Erasmus+, uzupełniona o szczegółowy plan praktyki, okres pobytu/ 2 miesiące/ 60 dni oraz liczbę godzin 40h tygodniowo
 4. Cv + list motywacyjny; (można skorzystać z aplikacji: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents).
 5. Potwierdzenie znajomości języka, MSJO UPJPII lub innej istytucji.
Dokumenty należy dostarczyć do 21 czerwca 2020 do biura CNBiWM, p. 207, ul. Bernardyńska 3,  Kraków

Następnie 30 dni przed planowaną data rozpoczęcia realizacji stażu/praktyk student/doktrant dostarcza resztę wymaganych dokumentów. 

 1. oświadczenie dofinansowania pobytu stypendialnego (załącznik)
 2. ksero karty ekuz oraz potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW oraz OC
 3. formularz danych bankowych/ założenie konta w Euro.
Przed wyjazdem:
 1. na studia ustalane jest szczegółowe porozumienie o programie zajęć, które gwarantuje zaliczenie okresu studiów spędzonego za granicą przez uczelnię macierzystą;

 2. na praktyki ustalane jest porozumienie o programie praktyki, określające program i przebieg praktyki, które będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział.

 3. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres erasmus@upjp2.edu.pl a następnie złożyć w CNBiWM (pokój 207).

Tylko aplikacje kompletne złożone będą rozpatrywane!