Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Wyjazdy absolwentów na praktyki

Wyjazdy absolwentów na praktyki

Od r.a. 2015/2016 również absolwenci naszej Uczelni mogą brać udział w wyjazdach na staże zawodowe w ramach programu Erasmus+. Warunkiem wyjazdu jest aplikowanie o wyjazd w momencie posiadania statusu aktywnego studenta oraz obrona do 30 września po uzyskaniu absolutorium.

Absolwenci zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego (prawo do świadczeń opieki studentów z tytułu zgłoszenia jako członek rodziny wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów oraz z chwilą ukończenia 26 roku życia). Dla każdego wyjazdu absolwenta niezbędne jest ustalenie, czy jako osoba indywidualne ma możliwość dalszego korzystania z ubezpieczenia na podstawie EKUZ i przez jaki okres. Warunkiem korzystania z EKUZ może być wykupienie dobrowolnego, indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Inną możliwością jest także wykupienie indywidualnej, komercyjnej polisy ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb danego absolwenta. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW absolwenci korzystają z wykupionych indywidualnie polis i/lub międzynarodowych kart studenckich.