Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Wsparcie językowe OLS

AKTUALNOŚCI

Uprzejmie przypominamy, że obowiązek poddania się dwóm testom językowym dotyczy wszystkich studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym (praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski. Testy językowe dostępne są też w języku polskim – dotyczą studentów z zagranicznych uczelni przyjeżdżających do Polski. Jeżeli chodzi o kursy językowe, to są one przeznaczone dla tych studentów, którzy wyrażą chęć skorzystania z kursu. Automatycznie przyznawane są studentowi, który z pierwszego testu językowego uzyskał wynik B1 lub niższy.

Na stronie internetowej programu Erasmus+ dostępne są „Wskazówki dla studentów” (http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/WSKAZOWKI_OLS_dla_studentow_KA1_HE.pdf) oraz „Wskazówki dla uczelni” (http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/WSKAZOWKI_OLS_dla_uczelni_KA1_HE.pdf).

Wparcie językowe on-line

W ramach programu Erasmus+ stopniowo jest wdrażany system kursów językowych dla beneficjentów programu (studentów i absolwentów). Funkcjonuje on w ramach narzędzia on-line OLS (Online Linguistic Support). Na adres mailowy wszystkich uczestników mobilności wyjeżdżających po 1 stycznia 2015 r. zostanie przesłana informacja o dostępie do testu językowego. Beneficjenci będą sprawdzali swoje umiejętności językowe (określenie poziomu znajomości języka), następnie wynik testu zostanie podany do ich wiadomości oraz do wiadomości uczelni wysyłającej. Opierając się o wyniki testu uczelnia macierzysta zadecyduje, którzy studenci zakwalifikują się na kurs on-line z danego języka. Studenci zakwalifikowani na kurs on-line będą musieli zobligować się do uczestniczenia w nim i jego ukończenia. Kurs zostanie wpisany do Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement). Po powrocie ze stypendium studenci po raz drugi podejdą do testu, który określi zakres zdobytych podczas pobytu za granicą umiejętności językowych.

 Testami obięte są obecnie natępujące języki:

 • angielski

 • niemiecki

 • francuski

 • włoski

 • hiszpański

 • niderlandzki 

Wypełnienie testów jest warunkiem pełnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Kursy językowe on-line

Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie: Online Linguistic Support

Kursu językowy on-line obejmuje następujące elementy:

 •  language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course)

 • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;

 •   forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);

 •   news;

 •   level test:  test na zakończenie kursu on-line.

Licencje na sam test będą przyznawane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus +.