Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Dokumenty stypendium praktyki Erasmus+


 
Dokumenty wymagane w rekrutacji na wyjazd na praktyki 
  1. Letter of intent;
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. cv;
  4. list motywacyjny;
  5. Zaświadczenie o znajomośći języka na poziomie B1/B2 (MSJO UPJPII)
Dokumenty po zakwalifikowaniu na wyjazd 
  1. Formularz danych bankowych;
  2. Learning Agreement for Traineeships;
  3. Kopia karty EKUZ oraz Karta Euro 26;
  4. Ksero dowodu osobistego;
Od czego zacząć?
Poszukiwanie instytucji, list intencyjny
- spróbuj samodzielnie nawiązać kontakt z zagranicznymi instytucjami, których profil Cię interesuje; Instytucja, która zgodzi się przyjąć Cię na praktyki powinna wystawić list intencyjny, w którym potwierdzi gotowość zaoferowania Ci praktyk (wzór listu intencyjnego dostępny jest u Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+);
- pamiętaj: praktyka w ramach programu Erasmus+ nie może być krótsza niż 2 pełne miesiące, na czas praktyk otrzymasz grant dofinansowujący Twój pobyt za granicą;
Formularz zgłoszeniowy
- potwierdź w dziekanacie średnią ocen z całego okresu studiów;
- uzyskaj u koordynatora wydziałowego potwierdzenie, że wybrana przez ciebie praktyka jest zgodna z kierunkiem studiów realizowanych w UPJPII;
- jeśli nie posiadasz certyfikatu z języka, w którym będzie realizowana praktyka, skontaktuj się z MSJO i poproś o sprawdzenie Twoich umiejętności językowych i wystawienie zaświadczenia.
Learning Agreement for Traineeships (LAfT)
- przygotuj Learning Agreement for Traineeships (Porozumienie o programie praktyki). Formularz jest dostępny na uczelnianej stronie internetowej Erasmusa+;
- uzyskaj podpis Koordynatora Wydziałowego (responsible person);
- uzyskajpodpisy instytucji przyjmującej (dokument może być wysłany faxem lub jako skan – nie wysyłaj zdjęć dokumentów);
Ubezpieczenie i inne dokumenty
- od Koordynatora Uczelnianego otrzymasz zaświadczenie dla NFZ, że jesteś stypendystą Erasmusa+ - zaświadczenie potrzebne w celu wyrobienia karty EKUZ;
- wykup dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych (tego typu ubezpieczenie jest dołączone np. do kart EURO26 lub ISIC) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC); niektóre firmy ubezpieczają swoich praktykantów – zanim wykupisz ubezpieczenie skontaktuj się z firmą w tej sprawie;
- dostarcz do złożonych dokumentów kserokopie karty EKUZ oraz ubezpieczenia (dokumenty mogą być również wysłane jako skan);
- złóż u Koordynatora Uczelnianego wypełniony formularz danych bankowych oraz potwierdzenie o dofinansowaniu stypendium (oba formularze dostępne na stronie).
Umowa finansowa UPJPII - Student
- gdy uzyskasz wszystkie podpisy w dokumencie LAfT, zgłoś się do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ w celu podpisania Umowy finansowej z UPJPII.