Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Etyka stosowana

Po pierwszym semestrze Studiów Uzupełniających Magisterskich na kierunku filozofia prowadzonych przez Wydział Filozoficzny UPJPII studenci mogą wybrać specjalność Etyka Stosowana. Studia te zostały przygotowane z myślą o absolwentach Studiów Licencjackich z Filozofii oraz innych kierunków, którzy chcieliby nie tylko poszerzyć teoretyczną wiedzę z etyki, ale także zmierzyć się z poruszanymi dotąd zagadnieniami i problemami etycznymi w praktyce.

Absolwenci Etyki Stosowanej mogą podjąć pracę jako:

  • konsultant etyczny

  • konsultant bioetyczny

  • nauczyciel etyki (dla chętnych - należy zrealizować dodatkowy, bezpłatny, kurs pedagogiczny)

  • specjalista ds. etyki

To zawody przyszłości, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego świata.

 

Absolwenci nabędą także kompetencji, które są najczęściej poszukiwanymi kwalifikacjami na rynku pracy:

  • nawyk efektywnego samokształcenia

  • umiejętność analitycznego myślenia

  • umiejętność krytycznego odbioru informacji

  • umiejętność skutecznej argumentacji

  • umiejętność wykraczania poza utarte schematy działania

  • umiejętność tłumaczenia tekstów obcojęzycznych

 

Program został skonstruowany tak by dać absolwentom narzędzia do umożliwiania innym samodzielnego formowanie etycznego światopoglądu. Fundamentami są pogłębiona znajomość historii etyki oraz koncentracja na współczesnych problemach etycznych, szczególnie dotyczących obszarów bioetyki, etyki życia gospodarczego, etyki zawodowej i etyki społecznej. Studenci będą uczestnikami najnowszych debat dzięki zajęciom prowadzonym w języku angielskim. Dodatkowo, pula wykładów monograficznych „do wyboru” pozwoli na indywidualny dobór znacznej części przedmiotów.

 

Absolwent spajalności nabędzie wiedzę niezbędną do rozpoznawania problematyki etycznej w życiu codziennym i zawodowym. Będzie potrafił zastosować teoretyczną wiedzę w praktyce, czyli zaproponować rozwiązania etycznych trudności oraz będzie zdolny do rzetelnej, merytorycznej oceny rozwiązań proponowanych przez innych. Nabędzie również umiejętność tworzenia wysokiej jakości kodeksów etycznych. W Stanach Zjednoczonych ¾ firm i wielkich korporacji posiada własne kodeksy etyczne i zatrudnia etyków. Zadaniem etyka jest dbanie o szeroko rozumianą godność pracowników (atmosfera i warunki pracy). W Polsce również firmy i zakłady pracy coraz częściej formułują własne kodeksy etyczne, a filozofowie stają się poszukiwanymi pracownikami ze względu na znajomość zagadnień etycznych, dzięki którym mogą wydatnie przyczynić się do rozwiązywania problemów wynikających z różnic światopoglądowych, kulturowych i wszechobecnego pluralizmu.

Program studiów znajduje się na Stronie Wydziału Filozoficznego

Opiekunem specjalności jest dr Jakub Synowiec

Zapraszamy do odwiedzenia profilu specjalności na Facebooku, na którym umieszczamy aktualności oraz ciekawostki