Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Inwentaryzacja i digitalizacja wybranych archiwaliów Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Polaków za granicą w Rzymie

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa polskiego za granicą

2016 - I część projektu / więcej informacji na podstronie
Realizacja pierwszej części projektu, współfinansowanego przez Fundację Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Hopsicjum polskiego i Kościoła św. Stanisława w Rzymie była możliwa dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszej kolejności było możliwe opracowanie i digitalizacja korespondencji Józefa Gawliny z osobami lub instytucjami z krajów takich jak Anglia, Belgia, Francja, Holandia, Stany Zjednoczone, Niemcy. W pierwszej kolejności dokonano wyboru jednostek przeznaczonych do opracowania. Na wstępie zdecydowano, mając na uwadze jednorodny charakter całego zasobu, że wszystkie materiały z czasów Gawliny zostaną poddane opisowi i inwentaryzacji, a ich kolejność porządkowania wyznaczona przez sposób porządkowania kancelarii duszpasterza. Drugi etap pracy polegał na ułożeniu w obrębie wyodrębnionych jednostek, wstępne odczyszczenie z zabrudzeń i kurzu, chronologiczne ułożenie, nadanie sygnatur, paginacja, określenie języka, stanu zachowania i krótkiej charakterystyki zawartości.  Konieczne były wyjazdy studyjne do Rzymu w celu wykonania notatek, które archiwizowane były następnie w bazie danych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, będącego partnerem projektu. Trzecim, ale zazębiającym się z drugim, był etap digitalizacji dokumentów przygotowanych i opracowanych. Konieczne były wyjazdy fotografa do Rzymu oraz transport sprzętu fotograficznego (lamp błyskowych, aparatu fotograficznego, stołu do reprodukcji, statywów). Na miejscu wykonywano partiami zdjęcia tych dokumentów, które wcześniej opracowywał zespół badaczy. Piąty i szósty etap był już związany z uporządkowaniem zgromadzonego materiału, zdjęć, ich obróbka wstępna, doostrzenie, wykadrowanie i wywołanie. Jednocześnie archiwizowany był materiał zgromadzony na miejscu, uzupełnione opisy, uporządkowanie katalogów.

2017 - część II projektu / więcej informacji na podstronie
Celem drugiej części zadania było wykonanie inwentarza dokumentów (uporządkowanie chronologiczno-rzeczowe, nadanie sygnatur, paginacja, skrótowy opis) oraz utrwalenie w wersji elektronicznej jednostek archiwalnych z Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Polaków za granicą. Jest to zespół dokumentów, głównie korespondencji duszpasterza polskiej emigracji z ramienia Episkopatu Polski, który jednocześnie pełnił funkcje rektora kościoła polskiego, z Polakami i polskimi ośrodkami kultury, nauki, organizacjami polonijnymi, wojskowymi na całym Świecie. W drugim etapie prac udało się zdigitalizować znaczną część dokumentów zebranych przez kancelarię arcybiskupa Józefa Gawliny z ponad 900 osobami lub organizacjami w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Palestynie, Szwajcarii, Szwecji i Urugwaju). Wyodrębniono 921 jednostek (sygn. CODE III-1318-sygn. CODE III-2239) i wykonano 10 000 fotografii. Inwentaryzacja i digitalizacja finansowana była ze środków własnych Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Kościoła Polskiego w Rzymie w wysokości 15% oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 85%.