Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

130-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie, 10-lecie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej

Vivat Academia, vivant Professores!

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej, który powstał w 2008 roku świętuje swój pierwszy jubileusz 10-lecia działalności. Jubileusz ten, którego uroczyste obchody zaplanowano na listopad, wpisuje się w inny, znacznie donioślejszy – 130-lecia istnienia Akademii Muzycznej w Krakowie. Akademia, a wcześniej Konserwatorium Muzyczne i Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, jest uczelnią, która wykształciła rzesze wybitnych artystów, wśród nich: instrumentalistów, dyrygentów, teoretyków, pedagogów, a także muzyków kościelnych. Kształceniem tych ostatnich, od dziesięciu lat zajmuje się Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej, który tworzą wspólnie studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Działania Instytutu, harmonijnie wplecione w proces dydaktyczny obu uczelni, zaowocowały wypromowaniem wielu organistów, dyrygentów i animatorów życia muzycznego polskich świątyń.

24 lutego 2018 roku, podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w bazylice Mariackiej, pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza, byłego metropolity krakowskiego, studenci i pedagodzy dziękowali Bogu za minione lata i prosili o dalszą pomyślność dla uczelni. Uroczystości jubileuszowe Akademii Muzycznej nie mogły odbyć się bez zaangażowania studentów i pedagogów naszego Instytutu, którzy ubogacili liturgię swym śpiewem i grą.
Chór Instytutu, złożony ze studentów i wykładowców, kierowany przez jego pedagogów: o. dra Dawida Kusza i prof. Wiesława Delimata, wykonał kompozycje Thomasa Ludovica a Viadany, Mikołaja Gomółki, Antona Brucknera, Collina Mawby oraz Dawida Kusza. Nie zabrakło także chorału gregoriańskiego. Przy organach bazyliki Mariackiej zasiedli mgr Marek Pawełek oraz dr Henryk Jan Botor, który swoimi improwizacjami stworzył wyjątkowo uroczysty i podniosły nastrój.
Druga część jubileuszowych uroczystości miała miejsce dzień później i odbyła się w Filharmonii Krakowskiej. Podczas uroczystego koncertu głos zabierali politycy, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i miejskich. Było wiele życzeń i gratulacji. Były także podziękowania osobom szczególnie zasłużonym dla uczelni. Jedną z nich jest ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, współtwórca i pierwszy, wieloletni dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. W uznaniu wybitnych zasług dla uczelni, a tym samym dla Instytutu, jako jedna z trzech osób, odebrał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, nadany mu przez Marszałka Województwa Małopolskiego. To osobiste wyróżnienie Księdza Profesora, z którego wszyscy ogromnie się cieszymy, jest dowodem uznania, jakim cieszy się on w środowisku muzycznym uczelni, naszego miasta i regionu. Wyróżnienie to odbieramy jednak także jako wyraz uznania dla działań, jakie podejmował w przeszłości i podejmuje dziś, kierowany już przez nowego dyrektora, dr. hab. Witolda Zalewskiego, Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej.
Siła oddziaływania muzyki kościelnej leży w jedności i wspólnym działaniu. Trwająca 10 lat ścisła współpraca Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wydała wiele cennych owoców. Nasze uczelnie łączą wspólne ideały i cele, ale także ludzie - studenci i profesorowie. Osobą, która szczególnie wpisała się w dzieje naszych uczelni, a tym samym Instytutu, jest emerytowany papież – Benedykt XVI, któremu przed kilkunastoma miesiącami obie uczelnie nadały tytuł honorowy: doktora honoris causa. Papież przyjął go przed kilkunastoma miesiącami z rąk dwóch rektorów. Z okazji 130-lecia istnienia Akademii Muzycznej wystosował specjalny list, którego treść została odczytana podczas liturgii w bazylice Mariackiej. Wspominając uroczystość w Castel Gandolfo jeszcze raz podziękował uczelni, życząc jej bożej opieki na kolejne lata. Pisał: "W czasie pełnej zmian historii, w której Wasza Ojczyzna musiała znosić wiele cierpienia, a pomimo tego zawsze zachowała swoją godność, utrzymaliście Państwo dzięki muzyce siłę pokoju i pojednania.
Z całego serca życzę Państwu, abyście nadal mogli być posłańcami piękna i dobra w świecie, który tego usilnie potrzebuje."
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej świętuje więc dziś jubileusz Akademii Muzycznej, ciesząc się wspólną historią, wspólnymi działaniami, a nade wszystko osobami, które wpisały się w jego dzieje i splotły działania krakowskich uczelni. Oby ta piękna i cenna współpraca trwała przez długie lata.

Plurimos annos!

(prof. dr hab. Wiesław Delimat)

 

Działalność ks. dr. hab. Roberta Tyrały, uhonorowanego Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski:

Ks. dr hab. Robert Tyrała, jest wybitnym, cenionym w kraju i za granicą nauczycielem akademickim, organizatorem życia muzycznego, społecznikiem oraz wychowawcą licznego grona muzyków, zwłaszcza muzyków kościelnych. Jest prodziekanem Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, od 2005 roku pełni funkcję kierownika Katedry Muzyki Religijnej Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 2006 – 2008 kierował pracami międzyuczelnianej komisji, powołanej dla stworzenia podstaw programowych jedynego w Polsce kierunku studiów Muzyka kościelna. Prace te doprowadziły do powołania unikatowego kierunku, oraz stworzenia Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej przez dwie krakowskie uczelnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademię Muzyczną w Krakowie. Przez dwie kadencje był dyrektorem Instytutu, który swoją działalnością zbudował wspaniały poziom kształcenia organistów w Małopolsce znacznie podnosząc jakość muzyki stanowiącej oprawę nabożeństw liturgicznych.

W zakresie działalności międzynarodowej, jako przewodniczący Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores w latach 2009 do 2017 przyczynił się do jej znaczącego rozwoju wprowadzając liczne zespoły chóralne, m.in. z Małopolski (...) W Małopolsce koordynował prace zespołów organizujących oraz przygotowujących muzykę dla papieskich pielgrzymek Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia w 2011 r. oraz Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

(opr. na podst. uzasadnienia przyznania nagrody)

Krzyż Małopolski przyznawany jest przez Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, wzbogacające tym samym dorobek regionu.

 

zdjęcia: Bogdan Świerzowski

GALERIA FOTO TUTAJ