Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Anielskie kolędowanie w Radiu Kraków 23 I 2018

„Oto ja posyłam Anioła przed Tobą, aby Cię strzegł…”

Ci, którym dane było uczestniczyć w koncercie „Kolędujmy z Aniołami”, który odbył się we wtorek (23 stycznia) w Radiu Kraków na długo pozostaną pod wrażeniem iście anielskiej atmosfery, którą przywołali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie z towarzyszącym im zespołem instrumentalnym złożonym z nauczycieli prowadzących zajęcia w działającej tam Szkole Muzycznej SOSW.  Co warte zauważenia – jest to jedyna szkoła muzyczna w Polsce mieszcząca się w tego typu placówce. Podopiecznych ośrodka wsparła grupa uczniów ze szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu, a ściślej – jej oddziału w Krzczonowie.

W pięknych polskich kolędach i innych utworach przywołujących radość i czas Bożego Narodzenia dawało się wyczuć prawdziwie anielskie tchnienie, bo i koncert w całości poświęcony był Aniołom oraz ich udziałowi w historii zbawienia człowieka. Aniołowie licznie przybyli, także w swojej widzialnej postaci, czyli osób na co dzień dbających o to, by niepełnosprawnym żyło się łatwiej i radośniej. A podczas tego spotkania na pewno tak było, bo swoim talentem i entuzjazmem mogli dzielić się z innymi.

 

Pomysłodawcą kolędowego spotkania był Oddział Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Radiem Kraków. Stąd młodym artystom za przepiękny występ gorąco dziękowali – Marta Mordarska, dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON-u i Przemysław Bolechowski – prezes Radia Kraków. Oklaskiwali młodych artystów m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik, poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka, Helena Maślany – prezes Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych, ks. prałat Andrzej Waksmański.

Kolędy, wspólnie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie i z uczestnikami spotkania zgromadzonymi na widowni Studia im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, wyśpiewali także pracownicy i studenci Instytutu Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który w grudniu ub. roku podpisał porozumienie o współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.