Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

DOKTORATY Z NAUK O MEDIACH – NOWA PERSPEKTYWA ROZWOJU UNIWERYSTETU

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jako piąta uczelnia w Polsce uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach na Wydziale Nauk Społecznych.
Nasz Uniwersytet dołączył do grona takich uczelni, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.
Wniosek o przyznanie tych uprawnień został przygotowany i opracowany pod kierownictwem ks. prof. Michała Drożdża w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII. Otrzymane uprawnienia są owocem wieloletniej pracy, zaangażowania naukowo-dydaktycznego i budowania prestiżu Instytutu w środowisku medioznawczym w Polsce. W ten sposób Uniwersytet Papieski dołączył do grona uczelni zaangażowanych w kształcenie kadry naukowej w zakresie nowatorskiej, atrakcyjnej i dynamicznie rozwijającej się dyscypliny nauki o mediach i komunikacji społecznej oraz umacniania tożsamości tej dyscypliny.
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydała tę ważną dla przyszłości Uniwersytetu decyzję, doceniając tym samym potencjał badawczy, postępujący rozwój kadry naukowej, modernizację infrastruktury uczelni oraz zaangażowanie dydaktyczne Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, który w ostatniej dekadzie wykształcił ponad tysiąc adeptów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dla wielu absolwentów decyzja Centralnej Komisji jest szansą dalszego rozwoju naukowego na kolejnym poziomie kształcenia.
Otrzymanie tych uprawnień spowodowało tym samym włączenie naszego uniwersytetu do grona tych uczelni, które decydują o kształcie dynamicznie rozwijającej się dyscypliny, jaką są nauki o mediach.