Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

IV Interdyscyplinarne warsztaty filozoficzne on-line dla młodzieży

W drugim semestrze roku akademickiego 2016/2017 Wydział Filozoficzny UPJPII po raz czwarty organizuje interdyscyplinarne warsztaty naukowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, która chce poznać nowe, często nieznane oblicza i zastosowania filozofii.

Warsztaty posłużą wzbogaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów uczestników, a także rozwijaniu kompetencji filozoficznych, takich jak systematyczne, krytyczne i poprawne logiczne myślenie oraz rzetelne uzasadnianie swoich przekonań. Ze względu na to warsztaty mogą stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Ponadto będą one okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim. Celem warsztatów jest również uświadomienie uczestnikom, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warsztaty odbywają się na internetowej platformie edukacyjnej. Warsztatom towarzyszy konkurs. Nagrodą główną dla osób, które najlepiej rozwiążą zadania konkursowe są indeksy na studia licencjackie na kierunku Filozofia na Wydziale Filozoficznym UPJPII. Dla zwycięzcy przewidziano dodatkowo stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów filozoficznych na Wydziale Filozoficznym UPJPII, w przypadku podjęcia ich w roku ukończenia szkoły średniej. Dla osoby, która zajmie drugie miejsce, przewidziano stypendium naukowe na pierwszym roku studiów w wysokości 200 zł miesięcznie, a w przypadku trzeciego miejsca – 100 zł. Pulę nagród uzupełniają nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom wydane będą zaświadczenia uczestnika/finalisty/laureata konkursu. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-koordynatorzy warsztatów w danej placówce. Dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych dla szkolnej biblioteki (wybieranych w porozumieniu ze szkołą).

Zapisy do 14 lutego 2017 roku!

Więcej informacji na stronie warsztatów: www.warsztaty.filozofia.upjp2.edu.pl

Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku, na którym znaleźć można informacje i zdjęcia z poprzednich edycji warsztatów oraz wiele ciekawostek związanych z filozofią.

 Projekt składa się z następujących etapów:

1) do 14 lutego 2017– Zapisy uczestników warsztatów. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na e-mail: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko ucznia; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; tytuł, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

2) do 20 lutego 2017 Uczestnicy warsztatów otrzymują drogą e-mailową login i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej.

3) od 20 lutego do 13 marca 2017 – Uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonego na platformie zestawu materiałów dydaktycznych (w formie tekstów, filmów, prezentacji, quizów). Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, zobowiązane są do wykonania zadań załączonych do trzech zestawów – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują! Za zadania konkursowe w każdym temacie można uzyskać 0-20 punktów.

4) do 20 marca 2017 – Organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania i tworzą listę finalistów.

5) 8 kwietnia 2017 – Odbędzie się finał warsztatów połączony z dniem otwartym. Spotkanie będzie miało miejsce w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Finaliści konkursu biorą udział w ostatnim etapie, który będzie polegał na analizie losowo wybranego fragmentu tekstu filozoficznego. Etap ten nie zakłada żadnej wcześniejszej wiedzy z filozofii, oceniana będzie samodzielność, rzetelność i kreatywność odpowiedzi.

Koordynator projektu: dr Jakub Synowiec