Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH DLA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH ORAZ OSÓB, ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ ZLECENIE Z UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
DLA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH ORAZ OSÓB, ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ ZLECENIE Z UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM
 
Szanowni Państwo,
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (ustawa o PPK) - Dz.u. z 2018 r. poz. 2215 nakłada na pracodawców, w tym UPJP II, obowiązek  utworzenia PPK. Pracodawca ma także obowiązek  przekazania pracownikom wiedzy o istocie programu.
W celu zapoznania Państwa z istotą PPK oraz - co najważniejsze - z korzyściami dla pracowników, wynikających z utworzenia PPK  przesyłam Państwu materiały z prośbą o zapoznanie się.
Fakt zapoznania się z przesłanym materiałem, proszę potwierdzić przesyłając zwrotnie (na mail ppk@upjp2.edu.pl np odpowiadając na tą wiadomość) oświadczenie poniższej treści:
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z przesłanymi w dniu 11 października 2019 roku materiałami dotyczącymi  Pracowniczych  Planów Kapitałowych
 
Oświadczenia proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie 25 października 2019 r.
Ks. Andrzej Lichosyt
Kanclerz