Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Koncert w bazylice Mariackiej 16 II 2017

Bazy­li­ka Mariac­ka
oraz
Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej w Kra­ko­wie

zapra­sza­ją na

Kon­cert na trzy instru­men­ty

Czwar­tek, 
16 lute­go 2017, godz. 19.30

 

WYKONAWCY:

Zyg­munt Kokosz­ka — orga­ny głów­ne
Jakub Mazu­rek — orga­ny w pre­zbi­te­rium
Łuka­sz Rusek, Woj­cie­ch Buda — orga­ny w nawie połu­dnio­wej

Łuka­sz Jaroc­ki — pro­wa­dze­nie kon­cer­tu

PROGRAM:

Johann Krie­ger (1651–1735)
Pre­lu­dium
Got­tlieb Muf­fat (1690−1770)
Pre­lu­dium
Jan Pod­biel­ski (poł. XVII w.)
Pre­lu­dium

***
Die­tri­ch Buxte­hu­de (1637–1707)
„Wie schön leuch­tet der Mor­gern­stern” BuxWV 223

Johann Seba­stian Bach (1685–1750)
Pre­lu­dium i Fuga a-moll BWV 543

***
Jan Pie­ter­szo­on Schwe­linck (1562–1621)
„Mein Jun­ges Leben hat ein End”

César Franck (1822–1890)
Cho­rał a-moll nr 3

Jehan Ala­in (1911–1940)
Lita­nies

 

Wstęp na kon­cert za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 zł/​os, do naby­cia w kasie Bazy­li­ki Mariac­kiej lub w sie­ni kościo­ła przed kon­cer­tem.