Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Konkurs Bioetyczny – zapraszamy do udziału. Zgłoszenia do 15 II 2019

Konkurs Bioetyczny (KB) jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja wyników badań etycznych nad medycznymi i pozamedycznymi ingerencjami w ludzkie życie w jego początkach, trwaniu i końcu, przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy w zakresie biologii, embriologii genetyki i biotechnologii.

WYKŁADY

W ramach przygotowania uczniów do udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania w szkołach wykładów oraz warsztatów o tematyce bioetycznej prowadzonych przez specjalistów współpracujących z Instytutem.

Zajęcia są nieodpłatne. Wykładowcy dojeżdżają do szkół w obrębie województwa małopolskiego.

Możliwe terminy wykładów:

12.02.2019 r.

27.02.2019 r.

5.03.2019 r.

7.03.2019 r.

12.03.2019 r.

20.03.2019 r.

1. Wykład „Blaski i cienie zapłodnienia in vitro”(zapłodnienie in vitro, genetyka, genomika, patologia,  biologia komórki, bioetyka).

2. Wykład „W którym miejscu zaczyna się życie człowieka”(embriologia, genetyka, genomika, biologia komórki, bioetyka).

3. Wykład „Mityczne stwory i różne potwory - czy w ludowych legendach jest ziarnko prawdy?”
(genetyka, patologia i patofizjologia, onkologia, zoologia, biologia medyczna, bioetyka).

4. Wykład „O chłopcu, który mieszkał w bańce”(immunologia, patofizjologia, onkologia, terapia genowa, bioetyka).

5. Warsztaty „Czy można mieć 7 serc?”(immunologia, genetyka, transplantologia, handel organami, bioetyka).

6. Warsztaty „Spodnie Napoleona”(onkologia, patologia, genetyka, poradnictwo genetyczne, chirurgia, bioetyka, elementy historii).

7. Warsztaty „Genetycznie modyfikowane dzieci – błogosławieństwo, czy przekleństwo dla ludzkości?” (embriologia, genetyka, bioetyka).

 

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel lub dyrektor szkoły. Pytania oraz zgłoszenia z proponowanym terminem oraz adresem szkoły należy kierować na adres: konkurs.bioetyczny@upjp2.edu.pl

O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PROGRAM I PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenie do Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie Bioetycznym, opiekun naukowy powinien wysłać wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa szkoły w Konkursie Bioetycznym (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Bioetycznego).

Termin zgłoszeń upływa  15.02.2019 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji Uczestników w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych Uczestników

 

I etap

Etap szkolny odbędzie się 28.02.2019 r. (czwartek) o godz. 12:00 dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Jest on w formie testu pisemnego, trwającego 1 godzinę lekcyjną (45 min.), za który można zdobyć 100 pkt.

Opiekun naukowy powinien przesłać wyniki konkursu do czterech dni.

 

II etap

Finał konkursu odbędzie się 23.03. 2019 r. (sobota) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w formie testu pisemnego.

 

REGULAMIN – dostępny na stronie Organizatora http://www.bioetyka.krakow.pl

 

PATRONAT

 

Nasz konkurs został objęty patronatem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

 

Regulamin konkursu w załączniku