Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Konkurs o stypendium badawcze na Wydziale Filozoficznym

Konkurs o stypendium badawcze na realizację tematu Filozofia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studium historyczno-analityczne

  • Cel stypendium: sfinansowanie badań spuścizny naukowej Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie UPJPII)
  • Stypendium kierowane do doktorantów I roku (nabór 2015/2016), Wysokość stypendium: 2000 zł miesięcznie, przyznawane na 48 miesięcy
  • Stypendium finansowane jest ze środków własnych UPJPII, nie wyklucza możliwości ubiegania się o inne stypendia
  • Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu 

 

Regulamin i inne dokumenty związane ze stypendium można znaleźć na stronie: filozofia.upjp2.edu.pl, zakładka "Doktoranci".

Wyjaśnienia odnośnie stypendium można uzyskać pisząc na adres: st_doktoranckie@upjp2.edu.pl lub kontaktując się z Dziekanatem Wydziału Filozoficznego UPJPII:

ul. Kanonicza 9, I piętro, pok. 203, 31-002 Kraków

tel./faks 012 370 86 08