Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII został mianowany delegatem biskupa tarnowskiego ds. mediów.

Ks. prof. Michał Drożdż,  dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jako specjalista z zakresu nauk o mediach oraz wybitny badacz etyki w mediach został uhonorowany przez ks. biskupa Andrzeja Jeża mianowaniem na funkcję delegata do spraw mediów.  

 

W obszarze jego zainteresowania będą konsultacje w zakresie współpracy z mediami, opiniowanie jakości działań ewangelizacyjnych w mediach diecezjalnych, konsultacje w zakresie wykorzystania mediów do celów ewangelizacyjnych, pomoc i troska o kompetencje medialne oraz duchowość medialną w pracy medialnej i odbiorze mediów. 

 

Jak donosiły media, powodem takiego wyboru był przede wszystkim fakt, że ks. prof. Michał Drożdż jest teologiem, filozofem i cenionym medioznawcą, a także autorem wielu publikacji  z obszaru filozofii nauki, filozofii mediów, teorii mediów i etyki mediów.

 Niedawno został także konsultorem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

Docenione zostało także to, iż był współzałożycielem i jednym z wicedyrektorów Radia RDN Małopolska, ówczesnego Radia Dobra Nowina, a obecnie szefem rady programowej tej rozgłośni diecezjalnej. 

Biskup tarnowski Andrzej Jeż powołał Diecezjalną Radę ds. Mediów, którą tworzą duchowni i świeccy. Do zadań całej Rady będzie należało m.in. wzmocnienie ewangelizacji przez nowe media, koordynacja współpracy promocyjnej i ewangelizacyjnej, koordynacja i wymiana informacji pomiędzy mediami, stworzenie płaszczyzny współpracy mediów oraz koordynacja obsługi medialnej.

To gremium współpracy - mówi ks. Michał Drożdż, prof. UPJPII – delegat biskupa diecezjalnego ds. mediów, a zarazem przewodniczący Rady i dodaje: Diecezja tarnowska dysponuje ogromnym potencjałem mediów. Myślę, że możemy się chwalić w Polsce i możemy być z tego również dumni, że mamy wielorakie media. Rozwijają się one i dlatego potrzeba pewnej płaszczyzny współpracy, żeby m.in. wspierać się w działaniach informacyjnych i promocyjnych.

W Radzie, która ma się spotykać cyklicznie, znaleźli się dyrektorzy mediów diecezjalnych, a także świeccy, którzy m.in. angażują się w media parafialne i internetowe. Jedną z takich osób jest red. Bernadeta Cich, która jest pracownikiem IDIKS UPJPII. – To spojrzenie z młodej perspektywy pozwoli nam zobaczyć również te postulaty, życzenia, oczekiwania ludzi młodych wobec działań ewangelizacyjnych w świecie mediów – podkreślił mianowany delegat. 

dr Klaudia Cymanow-Sosin