Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko – profesor UPJPII dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko został mianowany przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Ks. profesor jest kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii Sztuki i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest historykiem sztuki uznawanym za jednego z najwybitniejszych w Polsce znawców sztuki hiszpańskiej.

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko:

2015 – Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN

2014 – Profesor tytularny

2011 – Członek czynny Towarzystwa Naukowego KUL

2008 – Kierownik Katedry Historii Sztuki Nowożytnej PAT (dziś UPJPII)

2008 – Pierwszy dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury PAT (dziś UPJPII)

2007 - 2011 – Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN

2007 – Członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN

2006 – Profesor nadzwyczajny PAT (dziś UPJPII)

2005 – Członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych Św. Telma (Hiszpania)

2005 – Członek Komisji Historii Sztuki PAU

2004 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną

2002 – Habilitacja w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w zakresie historii sztuki na podstawie pracy: Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu

2000 – Nagroda im. Ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za wydaną w Neapolu pracę pt. Gesù Nazareno Riscattato.

1995 – Nauczyciel akademicki PAT

1994 – Doktorat w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według Faustyny Kowalskiej (rozprawa poświęcona słynnemu obrazowi Jezu, ufam tobie, opublikowana także w języku niemieckim, włoskim i angielskim)

1994 – Członek Zarządu Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddz. Kraków

1991 – Ukończenie studiów ze specjalności Historia sztuki w Papieskiej Akademii Teologicznej z tytułem licencjata na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Michała Rożka pracy pt. Klasycyzm i romantyzm w katedrze wawelskiej.

1985 - 1991 – Studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zwieńczone pracą magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Michała Rożka, Groby królewskie w katedrze wawelskiej w XIX stuleciu

1984 – Pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie krasomówczym

 

Dotychczas, przez 25 lat, funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego pełnił ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, również wieloletni pracownik naukowy naszego Uniwersytetu.To dzięki jego staraniom udało się odrestaurować kamienice przy ul. Kanoniczej 19 i 21. W obu tych domach mieszkał od 1951 do 1967 roku ks. Karol Wojtyła. Ideą Muzeum jest zachowanie i prezentacja dawnej sztuki sakralnej, a także promowanie współczesnej sztuki sakralnej Archidiecezji Krakowskiej.