Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

LIST Rektora UPJPII w Krakowie na drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2019 oraz świąteczne życzenia

 

„W liturgii Wigilii Paschalnej celebrans, przy poświęceniu świecy, która symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego, mówi: Chrystus wczoraj i dziś. Początek i Koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Te słowa wypowiada, wypisując na świecy paschalnej cyfry bieżącego roku. Znaczenie tego obrzędu jest jasne: świadczy o tym, że Chrystus jest Panem czasu, jest jego początkiem i jego wypełnieniem; każdy rok i dzień, i każda chwila zostaje ogarnięta Jego Wcieleniem i Zmartwychwstaniem, ażeby w ten sposób odnaleźć się w „pełni czasu”. (…)  Na tym tle staje się zrozumiały zwyczaj Jubileuszów”.

/św. Jan Paweł II, List Apostolski Tertio Millennio Adveniente nr 10n/

 Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, świętując jubileusz 10-lecia przemianowania PAT w UPJPII, życzy, by każda chwila życia była opromieniona Zmartwychwstaniem Pana

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor

z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Wojciech Zyzak tradycyjnie przygotował List, który zostanie odczytany w kościołach w drugi dzień świąt:

"Drodzy Siostry i Bracia!

„Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom!” (Mt 28, 10). Te słowa zmartwychwstałego Chrystusa skierowane do kobiet wzywają Kościół wszystkich czasów do odważnego i radosnego głoszenia Dobrej Nowiny. Dzieje Apostolskie pokazują, jak w dzień Pięćdziesiątnicy Święty Piotr jako pierwszy realizował to zadanie, mówiąc: „Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 32).

Wiemy, że każdy z nas jako chrześcijanin winien świadectwem życia i słowem uczestniczyć w powierzonej Kościołowi misji ewangelizacji. W szczególny sposób w zadaniu tym uczestniczą uczelnie kościelne. W ubiegłym roku papież Franciszek przypomniał w konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, że uniwersytety i wydziały kościelne zajmują się objawieniem chrześcijańskim i powiązanymi z nim dyscyplinami, przez co mają ścisły związek z posługą ewangelizacji (nr 1). Słowa te doskonale opisują program działania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W tym kontekście warto przypomnieć, że Kościół tworzy dwa rodzaje szkół wyższych
w oparciu o dwie różne konstytucje. Obok uczelni kościelnych, ściśle związanych ze zgłębianiem i przekazywaniem prawd objawienia, działają uniwersytety katolickie, w oparciu o konstytucję Jana Pawła II Ex corde Ecclesiae, których zadaniem jest „spotkanie między niezgłębionym bogactwem zbawczego orędzia Ewangelii a licznymi i rozległymi dziedzinami wiedzy” (nr 6). Uniwersytety te rozwijają szeroki wachlarz studiów we wszystkich dyscyplinach naukowych. Taką uczelnią jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, jedyny katolicki uniwersytet w Polsce, który w zeszłym roku obchodził jubileusz stulecia istnienia. Z kolei w tym roku nasza Uczelnia, jedyny kościelny uniwersytet w Polsce, obchodzi swój jubileusz pierwszego dziesięciolecia działalności. (...)".

(całość Listu w załączniku)

 

Wielkanoc 2019
„Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie” (1 Kor 15, 3-6a.)

Niniejszy fragment to część jednej z najstarszych katechez Nowego Testamentu oraz najstarsze pisane świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jeśli Nasz Pan przeszedł przez cierpienie, mękę i śmierć to my również możemy ufać, że razem z Nim zostaniemy powołani do życia.
Niech zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełnia nas pokojem, miłością i ufnością, abyśmy potrafili mężnie przechodzić od smutku Wielkiego Piątku do nadziei poranka Wielkanocnego.
Błogosławieństwa Zmartwychwstałego na każdy dzień

ks. prof. dr hab. Józef Stala

prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej