Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Małopolski Konkurs Pieśni Religijnej Nie lękajcie się im. św. Jana Pawła II w Krakowie. Zgłoszenia do 31 VIII 2018

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie  organizuje po raz pierwszy Małopolski Konkurs Pieśni Religijnej Nie lękajcie się im. Jana Pawła II.
Inspiracją do zorganizowania konkursu stał się obchodzony w tym roku jubileusz 40 - lecia pontyfikatu Papieża Polaka. W konkursie, którego motywem przewodnim będzie muzyka do słów Jana Pawła II, mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry i schole działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury, parafiach oraz stowarzyszeniach.
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania jednego skomponowanego utworu muzycznego do słów Jana Pawła II, lub tekstu własnego opartego o myśli i naukę Ojca Świętego albo też dowolnie wybranej pieśni o tematyce religijnej. Warunkiem ubiegania się o cenną nagrodę Grand Pirx   jest zaprezentowanie pieśni związanej z osobą i dziełem Jana Pawła II.
Zgłoszenia należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. Konkurs będzie miał charakter etapowy, a wyłonieni zwycięzcy wystąpią na koncercie finałowym w dniu 28 października 2018 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.idmjp2.pl w regulaminie konkursu.  
Patronat honorowy nad Konkursem:

Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
Kardynał Stanisław Dziwisz, honorowy Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II
Biskup Andrzej Jeż, biskup diecezjalny tarnowski
Biskup Roman Pindel, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego                
Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

Organizatorzy Konkursu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie
Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej
Komitet Organizacyjny Konkursu:

Ks. prałat Jan Kabziński, Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores w latach 2009 – 2017
Ks. kanonik Robert Pietrzyk, dyrektor Radia Plus Kraków
Agata Szuta, Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II   w Krakowie

Współpracujący z Komitetem Organizacyjnym Konkursu:

Prof. dr hab. Wiesław Delimat, Wiceprzewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, Dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. kard. F. Macharskiego w Krakowie  
Ks. dr Bogusław Połeć, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Tarnowskiej
Ks. dr Andrzej Kilian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej  w Krakowie